Novinky


Přehled toho nejaktuálnějšího:

19.3.2015

Začaly praxe na školní zahradě

Po zimě byly tento týden zahájeny individuální praxe žáků 1. ročníku na školní botanické zahradě. Průklest dřevin, úklid zbylého listí, příprava osiva a zahradního domku na novou sezónu byly hlavní náplní práce první skupiny žáků. Zbyl čas i na první jarní výsevy zemědělských plodin.

Praxe - BZ - březen 2015

19.3.2015

Výstavba nového sportovního areálu

V rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Obec Dalovice buduje víceúčelové sportoviště.

Hlavní myšlenkou je vytvořit důstojné multifunkční hřiště, které využijí jak školy v rámci vyučování, tak místní sportovní spolky a veřejnost v odpoledních hodinách a o víkendech. Nové sportoviště je rozděleno do tří částí. Víceúčelové hřiště na míčové sporty, běžeckou dráhu a plochu se cvičebními fitness prvky. Hřiště je navrženo pro malou kopanou, volejbal a nohejbal. Bude provedeno na půdorysu obdélníku o rozměrech 36,00×24,00 m. Povrch hřiště je navržen z umělé trávy tl.18 mm. Druhou částí je sprintérská dráha s umělým sportovním povrchem pro běh na 100 m. S ohledem na prostorové možnosti území je projektována ne pět drah v celkové šířce 6,20 m. Povrch sprintérské dráhy je navržen z umělého pružného vodopropustného povrchu na bázi EPDM tl.13 mm. Třetí stavbou je sportoviště s pěti dřevěnými cvičebními prvky pro dospělé osoby. Tyto nově umisťované cvičební fitness prvky budou sloužit k posilování a uvolňování těla cvičících osob. Nezbytnou součástí stavby je obnova oplocení. Celý areál bude střežen kamerovým systémem se záznamovým zařízením, k zajištění majetku proti vandalům. Celkové náklady na projekt jsou cca 5,6 mil, z čehož financování z fondu EU je 85%. Předpokládaný termín dokončení prací a předání staveniště je dle harmonogramu 31. července 2015.

Textová část převzata z Dalovických listů, autor Jiří Karas, 3/2015, BŘEZEN 2015.

Něco málo z našeho archívu, kdy se budovalo první sportoviště SZeŠ Dalovice v sedmdesátých letech minulého století za významného přispění žáků a učitelů školy a právě probíhající práce.

Výstavba nového hřiště -  březen 2015

19.3.2015

Nový rozvojový projekt do školní botanické zahrady

V tomto týdnu jsme dopracovali nový rozvojový projekt Management registrovaného významného krajinného prvku v roce 2015, který je zaměřen na rozvoj školní botanické zahrady.
Ve sbírce květeny Karlovarska bude provedeno zapěstování dalších rostlin s cílem dále doplnit sbírku o důležité druhy. V plánu je provést úpravu teritoria biotopu skokana zeleného Rana esculenta a užovky obojkové Natrix natrix, bezpečnostní řez dřevin uvnitř zahrady, doplnění rašeliny pro biotopy acidofytů a doplnění substrátu pro basifitní rostliny

logo

14.3.2015

Maturitní ples 2015

Ještě se vracíme k maturitnímu plesu, který se konal 20.2.2015.

Maturitní ples 2015

12.3.2015

9.3.2015 jsme navštívili naše zahraniční partnery v Sasku

Cílem jednodenního pobytu byla návštěva tradičních mezinárodních farmářských trhů v Plavně a příprava prázdninových praxí žáků na německých farmách. Uskutečnila se řada schůzek přímo v podnicích, kde by měli žáci praxe vykonávat.

Projekt byl podán v rámci programu ERASMUS+ (Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě)

Cílem nově podaného projektu je upevnit a procvičit dosud získané poznatky a dovednosti a v rámci stáží získat nové. Pro účastníky bude také důležitá orientace v používaných technologiích, přístupech a mechanismech v oblasti zemědělské výroby a také při údržbě krajiny. Důraz bude kladen na rozvoj samostatnosti a komunikace, zlepšení adaptability a orientace v cizojazyčném prostředí. Navíc se účastníci stáže zlepší v cizím jazyce i na odborné úrovni.

Projekt odborně garantuje paní Dana Svobodová.

Návštěva u zahraničního partnera

Další listy: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301-305 306-310 311-315 316-320 321-325 326-330 331-335 336-340 341-345 346-350 351-355 356-360 361-365 366-370 371-375 376-380 381-385 386-390 391-395 396-400 401-405 406-410 411-415 416-420 421-425 426-430 431-435 436-440 441-445 446-450 451-455 456-460 461-465 466-470 471-475 476-480 481-485 486-490 491-495 496-500 501-505 506-510 511-515 516-520 521-525 526-530 531-535 536-540 541-545 546-550 551-555 556-560 561-565 566-570 571-575 576-580 581-585 586-590 591-595 596-600 601-605 606-610 611-615 616-620 621-625 626-630 631-635 636-640 641-645 646-650 651-655 656-660 661-665 666-670 671-675 676-680 681-685 686-690 691-695 696-700 701-705 706-710 711-715 716-720 721-725 726-726