Novinky


Přehled toho nejaktuálnějšího:

19.11.2014

Příprava vzdělávacího projektu

Včera jsme zahájili ve spolupráci s našim partnerem Saským zemským úřadem pro životní prostředí, zemědělství a geologii v Plauen přípravu na další zahraniční praxi žáků v roce 2015. Uskutečnily se konzultace se saskými farmáři, kteří budou praxi zajišťovat a prohlédli jsme si nové ubytování v Sohl nedaleko Adorfu. Celý projekt budeme připravovat v rámci Programu ERASMUS+ (program EU v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu na období 2014–2020)

ERASMUS+

10.11.2014

Výstava drobného zvířectva Chodov – 7.11.2014

Žáci 2. a 4. ročníku navštívili 28. Všeobecnou regionální výstavu králíků, drůbeže a holubů Karlovarského a Plzeňského kraje. K vidění byly výsledky chovatelů z 9 okresů (celkem 140 vystavovatelů).

Výstava Chodov

6.11.2014

Praxe žáků 1. ročníku ve školní botanické zahradě

V současné době se snažíme využít příznivé počasí i pro práci ve školní botanické zahradě, která je plná zajímavých barev.

Současně byly úspěšně ukončeny tři rozvojové projekty v oblasti ekologické výchovy (ty byly finančně podpořeny Karlovarským krajem) a management registrovaného významného krajinného prvku v roce 2014 (ten byl finančně podpořen Magistrátem města Karlovy Vary)

Programy ochrany biodiversity – Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin
Cílem projektu bylo zapěstovat typické druhy travních společenstev a biomonitoring vegetace s typickými travinnými společenstvy.

Vybavení botanické zahrady pro ekologickou výchovu

Cílem projektu bylo doplnit vybavení botanické zahrady o další témata vhodná k ekologické výchově (ochrana přírody a krajiny Karlovarského kraje), ošetřit a prodloužit životnost dříve vybudovaných zařízení pro ekologickou výchovu.

Logo EC Meluzína - Karlovarský kraj obrazek

Podzim ve školní zahradě

6.11.2014

Praxe žáků 3. ročníku ve Stráži

V současné době se snažíme využít příznivé počasí pro praktickou výuku ve školním závodě.

Praxe 3. ročníku

5.11.2014

Praxe žáků 1. ročníku ve školní botanické zahradě

Vyšlo nové číslo časopisu ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA – 3/2014

logo - www - zemědělská škola on-line

Další listy: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301-305 306-310 311-315 316-320 321-325 326-330 331-335 336-340 341-345 346-350 351-355 356-360 361-365 366-370 371-375 376-380 381-385 386-390 391-395 396-400 401-405 406-410 411-415 416-420 421-425 426-430 431-435 436-440 441-445 446-450 451-455 456-460 461-465 466-470 471-475 476-480 481-485 486-490 491-495 496-500 501-505 506-510 511-515 516-520 521-525 526-530 531-535 536-540 541-545 546-550 551-555 556-560 561-565 566-570 571-575 576-580 581-585 586-590 591-595 596-600 601-605 606-610 611-615 616-620 621-625 626-630 631-635 636-640 641-645 646-650 651-655 656-660 661-665 666-670 671-675 676-680 681-685 686-690 691-695 696-700 701-705 706-710 711-715 716-720 721-725 726-730