Novinky


Přehled toho nejaktuálnějšího:

29.11.2011

Praktické cvičení

Žáci, kteří si ve 4. ročníku studia vybrali volitelný předmět CHOV KONÍ, dnes měli možnost absolvovat výuku ve školním závodě ve Stráži nad Ohří (Statek Stráž – Petra VRANÁ)

Cvičení

23.11.2011

Odborný seminář k problematice Portálu FARMÁŘ

Dnes se uskutečnilo na naší škole setkání partnerů Sítě k využití „Portálu farmáře“ pořádaného v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov. Pořadatelem bylo Ministerstvo zemědělství, Agentura pro zemědělství a venkov Karlovy Vary. Odborným garantem byli pracovníci firmy PV-Agri, s.r.o. Pracovní setkání bylo tematicky a technicky zaměřeno na aktivní praktickou činnost uživatele v jednotlivých aplikacích registrů MZe Portálu farmáře (LPIS, IZR, EPH), včetně prezentace souvisejících novinek.

Školení - PORTÁL FARMÁŘ

1.11.2011

Pracovní setkání se zahraničními partnery v rámci výročí zemědělské školy v Plauen

1. listopadu se zástupci školy zúčastnili slavnostního setkání absolventů, učitelů a pozvaných hostů při příležitosti 20. výročí otevření zemědělské školy v Plauen. Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii v Plauen (Amt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Plauen) a jeho zemědělská škola (Fachschule für Landwirtschaft Plauen) je naším zahraničním partnerem. Společně realizujeme exkurze, pobyty našich žáků na saských farmách a tradiční letní praxe na Riedelhofu. Při setkání se hodnotilo uplynulé období a představeny byly nové výukové projekty.

Plauen 1.11.2011 Internetové stránky partnerské školy:Zemědělská škola Plauen

22.10.2011

Praxe pokračují

Studenti druhého ročníku se na praxi také učí čistit koně.

Praxe - Stráž nad Ohří - 2. ročník

22.10.2011

Žáci 1. ročníku se stali zvídavými archeology

„Výlet do pravěku“ v rámci výuky dějepisu si udělali žáci z 1. ročníku v pátek 14. 10. 2011. Navštívili totiž Muzeum v Karlových Varech, kde se konala přednáška zkušeného archeologa o regionální historii spojená nejen s expozicí vykopávek a rekonstrukcí z různých období pravěku, ale i poutavým programem, jenž zasvětil mladé návštěvníky do celkem náročné práce badatelů, ovšem velmi zábavnou formou. Po fundované přednášce dostali žáci pracovní listy. První část vypracovávali získáváním informací z nástěnných panelů. V části druhé, již praktické, získali popisky, které měli přiřadit k exponátům (pro zajímavost, nacházel se zde přeslen, koš na přenášení ohně, archeologická sonda, ale i nejstarší vidle). Třetí část byla asi nejzajímavější, jelikož si „mladí archeologové“ mohli vyzkoušet přímo rozdělávání ohně prastarým způsobem uprostřed muzea (a zjistili, že to zas taková legrace není, naopak, že se jedná o velmi fyzicky náročnou činnost), zkoušeli si příst na stavu, skládali ze střepů v zemi vázu, dostali jednotlivé střepy a hledali k nim předlohu ve všech místnostech a na konec doplňovali naleziště do mapky. Čas utekl velmi rychle. Za odměnu si odnesli malou upomínku za odměnu – tematické pohlednice. Po drobném odpočinku směřovaly kroky „výletníků“ do Galerie Karlovy Vary, kde trošku potrápili své estetično. Celý den byl protkán vycházkami po Karlových Varech. „Prváci“ prošli celou kolonádu, odpočinuli si u vřídla, vyslechli si drobnou průvodcovskou přednášku vyučující společenskovědních předmětů. Dílčím cílem celé exkurze bylo poznání kolektivu v jiném prostředí než je jen škola, a to se jistě zdařilo.

Návštěva Karlovarského muzea

Další listy: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301-305 306-310 311-315 316-320 321-325 326-330 331-335 336-340 341-345 346-350 351-355 356-360 361-365 366-370 371-375 376-380 381-385 386-390 391-395 396-400 401-405 406-410 411-415 416-420 421-425 426-430 431-435 436-440 441-445 446-450 451-455 456-460 461-465 466-470 471-475 476-480 481-485 486-490 491-495 496-500 501-505 506-510 511-515 516-520 521-525 526-530 531-535 536-540 541-545 546-550 551-555 556-560 561-565 566-570 571-575 576-580 581-585 586-590 591-595 596-600 601-605 606-610 611-615 616-620 621-625 626-630 631-635 636-640 641-645 646-650 651-655 656-660 661-665 666-670 671-675 676-680 681-685 686-690 691-695 696-700 701-705 706-710 711-715 716-720 721-725 726-730