Novinky


Přehled toho nejaktuálnějšího:

8.6.2011

Žáci naší školy opět na Riedelhofu

8.6.2011 pomáhala skupina žáků třetího ročníku na německém Riedelhofu při organizaci dne dětí. Jejich náplní práce bylo především pomáhat při vození německých a českých dětí na koních.

Dětský den na Riedelhofu

7.6.2011

Praxe 1. ročníku pokračují

Žáci prvního ročníku bílili ve školním závodě stáj pro koně.

Praxe - Stráž nad Ohří - 1. ročník

26.5.2011

SZeŠ Dalovice uspěla s novýn projektem v rámci Leonardo da Vinci: Odborná praxe – zemědělství a ochrana přírody ve Vogtlandu (2012)

Účastníky stáží budou žáci v počátečním odborném vzdělávání oboru agropodnikání (2. ročník – ve školním roce 2011/2012) se zaměřením na chov hospodářských zvířat, pěstování rostlin a ekonomii. Projekt jim má pomoci upevnit a procvičit si dosud získané poznatky a dovednosti a v rámci individuálních praxí v zemělských a ekologických činnostech získat nové. Základní potřebou cílové skupiny je zvýšení praktických znalostí a dovedností pro zlepšení uplatnění na pracovním trhu. Důležitá je i orientace v používaných technologiích, přístupech a mechanismech v oblasti údržby krajiny a hospodaření v citlivých regionech. Důraz je dále kladen na rozvoj samostatnosti a komunikace, zlepšení adaptability a orientace v cizojazyčném prostředí. Kromě využití dosavadních znalostí a zkušeností se žáci během stáže seznámí s alternativními postupy v zemědělské výrobě zaměřenými na ekologické i konvenční zemědělství a zdokonalí se v cizím jazyce i na odborné úrovni.

Specifickými cíly projektu jsou:

1. Zajištění praktických činností v oblasti ochrany přírody a péče o krajinu doplněných o exkurze zaměřené na ochranu rostlin a živočichů

2. Zajištění praktických činností v oblasti zemědělství doplněných o exkurze do zemědělských podniků se zaměřením na chov skotu s tržní produkcí mléka a moderní mechanizaci v rostlinné výrobě (po pracovní době)

Logo - LEONARDO DA VINCI

26.5.2011

Nové hříbě ve školním závodě ve Stráži nad Ohří

Žáci třetího ročníku měli možnost sledovat při praxi ve školním závodě první krůčky na sluníčku 1 den starého hříběte.

Hříbě - Stráž nad Ohří

26.5.2011

Praxe 2. ročníku ve školním závodě ve Stráži nad Ohří

Praxe - Stráž nad Ohří - 2. ročník

Další listy: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301-305 306-310 311-315 316-320 321-325 326-330 331-335 336-340 341-345 346-350 351-355 356-360 361-365 366-370 371-375 376-380 381-385 386-390 391-395 396-400 401-405 406-410 411-415 416-420 421-425 426-430 431-435 436-440 441-445 446-450 451-455 456-460 461-465 466-470 471-475 476-480 481-485 486-490 491-495 496-500 501-505 506-510 511-515 516-520 521-525 526-530 531-535 536-540 541-545 546-550 551-555 556-560 561-565 566-570 571-575 576-580 581-585 586-590 591-595 596-600 601-605 606-610 611-615 616-620 621-625 626-630 631-635 636-640 641-645 646-650 651-655 656-660 661-665 666-670 671-675 676-680 681-685 686-690 691-695 696-700 701-705 706-710 711-715 716-720 721-725 726-730 731-731