Novinky


Přehled toho nejaktuálnějšího:

23.9.2009

Nové internetové stránky RC PRO-BIO Severozápad působícího při SZeŠ Dalovice

Regionální centrum PRO-BIO Severozápadní Čechy sdružuje více než 130 ekologických farem, které hospodaří v Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Liberckém kraji.
Farmy hospodaří v horských a podhorských oblastech příhraničních hor. Většina podniků se věnuje chovu skotu bez tržní produkce mléka, chovu ovcí a koz na trvalých travních porostech. Část farem se zaměřila na produkci obilovin a dalších zrnin.Obhospodařujeme kolem 40 000 ha zemědělské půdy.
Některé subjekty zpracovávají svoji produkci na farmách – vyrábí sýry z ovčího, kozího a kravského mléka a produkují velmi kvalitní maso.
Členy RC Severozápad je také řada farem chovajících koně a zabývajících se agroturistikou.

RC - Severozápad

22.9.2009

Malé připomenutí letního EKOKEMPU 2009

Na přelomu července a srpna strávily tři studentky 14 dní na mezinárodním ekokempu v německém Muehlleithenu. Kromě údržby arnikových luk byl pro účastníky připraven bohatý doprovodný program a nikomu z účastníků se nechtělo domů. Mezinárodní ekokemp byl financován z evropského programu Cíl 3.

Ekokemp 2009 - SRN

22.9.2009

Praktické cvičení

V průběhu měsíce září mohou díky příznivému počasí probíhat praktická cvičení neustále venku. Na obrázcích jsou žáci 2. ročníku při cvičení z předmětu ZÁKLADY MECHANIZACE

Praktická cvičení - září 2009

21.9.2009

Zahraniční praxe v září skončila

V průběhu uplynulých 14ti dnů měli možnost návštěvníci našich stránek sledovat podrobný program posledního cyklu zahraniční praxe našich žáků ve Vogtlandu. V pátek večer proběhlo slavnostní předávání certifikátů, krátký společenský večer a ráno se vyraztilo k domovu. Poděkování za celou realizaci patří zejména vedoucí učitelce praxe paní Daně Svobodové a našim externím spolupracovníkům Zdence Hanákové a Petře Štechové.


Konec praxe na Riedelhofu

ZAHRANIČNÍ PRAXE ŽÁKŮ ŠKOLY – FOTOGALERIE

21.9.2009

Poslední aktivní den na Riedelhofu

Poslední den praktikantů na Riedelhofu (pátek 18. září) proběhl spíše jako zábava. Dopoledne si pět odvážlivců užilo adrenalin v lanovém centru, odpoledne už se začínalo balit, uklízet a připravovat večerní předávání certifikátů a grilování.

Závěrečný den při praxi na Riedelhofu

Další listy: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301-305 306-310 311-315 316-320 321-325 326-330 331-335 336-340 341-345 346-350 351-355 356-360 361-365 366-370 371-375 376-380 381-385 386-390 391-395 396-400 401-405 406-410 411-415 416-420 421-425 426-430 431-435 436-440 441-445 446-450 451-455 456-460 461-465 466-470 471-475 476-480 481-485 486-490 491-495 496-500 501-505 506-510 511-515 516-520 521-525 526-530 531-535 536-540 541-545 546-550 551-555 556-560 561-565 566-570 571-575 576-580 581-585 586-590 591-595 596-600 601-605 606-610 611-615 616-620 621-625 626-630 631-635 636-640 641-645 646-650 651-655 656-660 661-665 666-670 671-675 676-680 681-685 686-690 691-695 696-700 701-705 706-710 711-715 716-720 721-725 726-730 731-734