Vítejte na stránkách odloučeného pracoviště ISŠ Cheb v Dalovicích


INFORMACE O SLOUČENÍ ŠKOL

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 439/11/17 ze dne 1. listopadu 2017, kterým schválilo sloučení Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, a Střední zemědělské školy Dalovice, příspěvková organizace, s účinností od 1. ledna 2018 s tím, že Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace, se od tohoto data stává nástupnickou organizací a Střední zemědělská škola Dalovice, příspěvková organizace, uplynutím dne 31. prosince 2017 sloučením zaniká.

Internet ISŠ CHEB

ISŠ Cheb

obrazek

Přehled změn od 1.1.2018

1. Současní žáci:
Budou i nadále studovat v Dalovicích.

2. Statutárním zástupcem ředitele ISŠ Cheb – odloučeného pracoviště Dalovice je Ing. Zdeněk Perlinger.

3. Přijímací řízení::
Noví uchazeči o studium oboru Agropodnikání (41–41-M/01) budou přijímáni na ISŠ Cheb, ale studovat budou v Dalovicích.
Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky se bude konat v Dalovicích.
Podrobnosti o přijímacím řízení naleznou i nadále uchazeči v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Podrobnosti k přijímacímu řízení budou zveřejněny do 31. 1. 2018.

Den otevřených dveří se uskuteční ve čtvrtek 8.2.2018 (8 – 17 hodin).

4. Maturitní zkoušky 2018 – pro přihlášené žáky se nic nemění. Pouze MZ proběhnou pod hlavičkou ISŠ Cheb. Podrobnosti o MZ 2018 v sekci MATURITA 2018, které jsou průběžně doplňovány.

5. Pro žáky platí nový ŠKOLNÍ ŘÁD

6. Odloučené pracoviště bude i nadále administrovat veškeré žádosti a požadavky žáků a jejich zákonných zástupců (např. potvrzení o studiu, žádosti spojené s průběhem a ukončováním studia apod.)

7. Hlavní telefonní kontakty zůstávají v platnosti, mění se některé další kontakty – viz sekce KONTAKTY

8. Ruší se IČ, IZO, REDIZO, datová schránka, čísla účtů (nová identifikace – INFORMACE O ŠKOLE).

9. Škola postupně přechází v dalších oblastech pedagogické i nepedagogické činnosti do systému definovaného ISŠ Cheb.

10. V Dalovicích i nadále pokračuje rekvalifikační Kurz pro výkon obecných zemědělských činností.

Upoutávka na školu

ISŠ Cheb pro odloučené pracoviště v Dalovicích přijímá žáky do oboru s maturitní zkouškou AGROPODNIKÁNÍ. Škola reaguje na potřeby regionu – multifunkční zemědělství, rozvoj lázeňství a cestovního ruchu, trvale udržitelné krajiny v naší oblasti, na stále se zvyšující nároky pracovníků v oblasti zakládání a údržby zeleně (zahraniční investoři; rozšiřující se zelené plochy ve městech i na venkově; možnost čerpání dotačních titulů na zakládání a revitalizace zeleně). Do výuky zařazuje tvorbu projektů pro získávání finančních prostředků nejen z EU, ale i z domácích dotačních titulů. V současné době je problematika zemědělství a zahradnictví zařazována průběžně v rámci výuky odborných předmětů, učebních praxí (na školním hospodářství, na smluvních farmách a na školní botanické zahradě) a do individuálních praxí (na smluvních farmách, ve Správě lázeňských parků Karlovy Vary; v MINI ZOO DDM ve Staré Roli apod.).

Školní budova a areál praxe z letadla

Školní budova a areál praxe z letadla – léto 2006

tisk, přečteno 255084x