Informace o škole


Další odkazy:

Informace o studiu

Regionální partneři pro výuku

Zahraniční partneři pro výuku

Školní koně

Školní hospodářství

Školní zahrada

Škola zapojená do projektů

Školský portál Karlovarského kraje

INFORMACE O ŠKOLE V ATLASU ŠKOLSTVÍ

AtlasŠkolství - kam na střední školu


STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA DALOVICE, příspěvková organizace

- obor studia s maturitní zkouškou AGROPODNIKÁNÍ (41–41-M/01) – od 1. 9. 2009 výuka podle ŠVP AGROPODNIKÁNÍ

zřizovatel: Karlovarský kraj

REDIZO: 600009181
IZO ŠKOLY: 000077291

IČ: 00077291

ředitel školy: Ing. Zdeněk PERLINGER

 • ve školním roce 2016/2017 studuje na škole 101 žáků
 • škola má vlastní školní jídelnu, sportoviště a školní hospodářství
 • škola má vlastní koně na STATKU STRÁŽ NAD OHŘÍ, žáci je mohou využívat i době mimo vyučování
 • škola je připojena na internet a žáci jej mají možnost využívat i v době mimo vyučování
 • škola umožňuje žákům zahraniční praxi na německých farmách (absolventi získají certifikát)
 • volitelné jazyky: němčina nebo angličtina
 • během studia žáci získají zdarma řidičské oprávnění skupiny T (traktory) a poté i oprávnění skupiny B (osobní automobil)

obrazek

ŠKOLNÍ ŘÁD – s platností od 20.4.2015

ŠKOLNÍ ŘÁD (soubor ke stažení PDF)

Snímek školy (par. 11 a 12 vyhlášky 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními potřebami a nadaných žáků) – aktualizace 1. 2. 2017

Snímek školy (par. 11 a 12 vyhlášky 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními potřebami a nadaných žáků) (soubor ke stažení PDF)


obrazek

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ – škola pro zajištění stravování svých žáků využívá služeb společnosti SCOLAREST – zařízení školního stravování spol. s r.o.

logo SCOLAREST

Přímý vstup na stránky SCOLARESTU (objednávkový systém jídla)

V případě potřeby je možné zrušit odběr jídla na daný den do 7.30 hodin na telefonním čísle: 731 438 391


obrazek

UBYTOVÁNÍ ŽÁKŮ – škola nemá vlastní internát, ale všichni naši žáci, kteří nemohou dojíždět denně do školy, využívají služeb centrálního DOMOVA MLÁDEŽE v Karlových Varech na Lidické ulici v Drahovicích
Kontakty a internetové stránky DOMOV MLÁDEŽE – DRAHOVICE
Domov mládeže - Lidická - Karlovy Vary Drahovice


obrazek

Aktuální informace o školním roce 2016/2017:

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.


Střednědobý výhled rozpočtu SZeŠ Dalovice na období 2018 – 2019

(soubor ke stažení PDF)

Finanční plán SZeŠ Dalovice – 2017

(soubor ke stažení PDF)

obrazek

Škola v souladu se zřizovací listinou je oprávněna provozovat doplňkovou činnost v těchto oblastech:

 • zemědělské práce (provádí se formou příležitostných služeb zahrádkářům a novým majitelům zemědělských pozemků; okolním farmářům)
 • ubytování a poskytování služeb s tím spojených (škola takto spravuje budovu bývalého internátu)
 • pořádání kurzů
COP

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY (COP)

Škola byla v roce 2016 vybrána komisí Ministerstva zemědělství ČR jako jedna ze 30 zemědělských , zahradnických , lesnických a veterinárních škol pro založení Center odborné přípravy (COP). Statut vzniklého CENTRA ODBORNÉ PŘÍPRAVY umožňuje každoročně (až do roku 2020) čerpat z národního dotačního programu 21. COP finanční prostředky na pořízení výukových pomůcek pro obor Agropodnikání. Během těchto let dojte ke kompletní obměně strojového parku, k pořízení moderních technologií, k vybavení laboratoří a k získání učebních pomůcek pro chov koní. Díky modernímu vybavení bude škola při výuce pracovat s nejnovějšími stroji a vybavením, které jsou v současnosti na trhu.

V roce 2016 byly pořízeny tyto stroje – čelní nakladač k novému traktoru Deutz Fahr, secí stroj, disková žací lišta, shrnovač píce, obraceč píce, rozmetadlo průmyslových hnoji, rozmetadlo organických hnojiv, malotraktor s čelním nakladačem a diskový podmítač.

Vznik COP umožní:

 • zlepšení kvality výuky praxe,

 • udržení kontaktu učitelů odborných předmětů s vývojem současné zemědělské techniky,

 • zlepšení přípravy žáků na odborné praxe v zemědělských podnicích,

 • zvýšení možnosti uplatnění absolventů po ukončení studia na SZeŠ Dalovice.

loga

obrazek
skola

tisk, přečteno 35120x