Formy a místa praktické výuky v uplynulém školním roce


Učební praxe

probíhají ve školním závodě ve Stráži nad Ohří, na farmách VLS s.p. – divize Karlovy Vary, na farmách Sokolovské uhelná a.s. Většina výuky učební praxe v chovu zvířat probíhá ve školním závodě ve Stráži nad Ohří, výuka praxe v rostlinné výrobě a mechanizaci na školním hospodářství.

Školní závod - Stráž nad Ohří Praxe ve školním závodě - Stráž nad Ohří


Individuální praxe

absolvovují žáci 1.ročníku na botanické zahradě SZeŠ, žáci 2. ročníku ve Správě lázeňských parků a na farmě ve Stráži nad Ohří. Ve 3. ročníku probíhají praxe ve Stráži nad Ohří a DDM Karlovy Vary – MINIZOO a ve 4.ročníku pak na Kozí farmě v Žalmanově. Letní prázdninová praxeLetní prázdninové praxe


absolvovují žáci mezi druhým a třetím ročníkem převážně na školním hospodářství. V minulých letech se nám dařilo zajistit dva dvoutýdenní pobyty v sousedním Sasku. Žáci měli kromě práce při údržbě krajiny a práce na velkém zemědělském podniku také bohatý doprovodný program a obrovskou možnost zlepšit si znalosti německého jazyka. Pobytové náklady byly hrazeny z programu Leonardo da Vinci, část nákladů hradila škola.
Letní praxe žáků 3. ročníku

Mezi třetím a čtvrtým ročníkem probíhá praxe na farmách v Karlovarském kraji, podniky si žáci vybírají sami nebo jsou jim na požádání doporučeny. V některých případech škola povoluje praxe i mimo Karlovarský kraj. Dále se snažíme udržovat přeshraniční spolupráci se saskými partnery tak, aby vybraní žáci mohli absolvovat praxe na moderních farmách, popř. v oblasti ochrany přírody a údržby krajiny a mohli navíc zdokonalovat své jazykové schopnosti a vědomosti.

VÍCE INFORMACÍ O ZAHRANIČNÍCH PRAXÍCH

Riedelhof - práce pro LPV a farmy Riedelhof - práce pro LPV a farmy

Prázdninová praxe žáků 3. ročníku


Praxe na školním hospodářství (ŠH)

Pro práce spojené s chodem ŠH je využívána především učební a letní prázdninová praxe. Školní hospodářství nemá žádné zaměstnance a tak by bylo jen velmi obtížné zabezpečit odborný dohled při praxích individuálních. Pozemky ŠH jsou i nadále využívány při praktických cvičeních odborných předmětů.

tisk, přečteno 4163x