Přijímací řízení


  • aktualizováno – 5. 1. 2018


obrazek

Na odloučené pracoviště ISŠ Cheb v Dalovicích budou přijímáni uchazeči v rámci 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 do oboru AGROPODNIKÁNÍ (41–41-M/01) zakončeného maturitní zkouškou.

- počet volných míst: 30

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky se bude konat v Dalovicích.

Kritéria pro přijímání do oboru Agropodnikání budou zveřejněna do 31. 1. 2018

obrazek
Přijímací zkoušky nanečisto

ÚČASTNÍCI TESTOVÁNÍ MUSÍ MÍT S SEBOU PSACÍ A RÝSOVACÍ POTŘEBY.

Škola je dostupná autobusem MHD číslo 17 (konečná zastávka – Porcelánka Dalovice)

obrazek

Studijní obor AGROPODNIKÁNÍ byl zařazen od 1. září 2018 do oborů, ve kterých budou žáci moci získat stipendium.

INFORMACE O SLOUČENÍ ŠKOL

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 439/11/17 ze dne 1. listopadu 2017, kterým schválilo sloučení Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, a Střední zemědělské školy Dalovice, příspěvková organizace, s účinností od 1. ledna 2018 s tím, že Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace, se od tohoto data stává nástupnickou organizací a Střední zemědělská škola Dalovice, příspěvková organizace, uplynutím dne 31. prosince 2017 sloučením zaniká.

SOUČASNÍ ŽÁCI DÁLE BUDOU STUDOVAT V DALOVICÍCH. UCHAZEČI BUDOU PŘIJÍMÁNI KE STUDIU DO OBORU AGROPODNIKÁNÍ (2018/2019) DO DALOVIC.

obrazek

obrazek

OBECNÉ INFORMACE K JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE 2018 na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání PŘÍMÝ VSTUP

Škola pro uchazeče připraví ZKOUŠKY NANEČISTO (předpokládaný termín – konec ledna nebo začátek února 2018)

Platná legislativa:

  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání („školský zákon“) ve znění pozdějších předpisů,

  • vyhláška č.353/2016 Sb. ze dne 24.října 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání,

  • zákon č. 500/2004 Sb., („správní řád“) ve znění pozdějších předpisů,obrazek

Ilustrační testy – čtyřleté obory vzdělávání z roku 2017 PŘÍMÝ VSTUP

Ilustrační testy – čtyřleté obory vzdělávání z roku 2016 PŘÍMÝ VSTUP

Ilustrační testy – čtyřleté obory vzdělávání z roku 2015 PŘÍMÝ VSTUP

obrazek

INFORMACE O ŠKOLE V ATLASU ŠKOLSTVÍ

AtlasŠkolství - kam na střední školu

tisk, přečteno 33275x