Přijímací řízení


  • aktualizováno – 29. 6. 2017


obrazek

Informace pro přijaté žáky do 1. ročníku 2017/2018

Informace – soubor ke stažení (PDF)

obrazek

SZeŠ Dalovice vypisuje pro školní rok 2017/2018 3. kolo přijímacího řízení pro studijní obor AGROPODNIKÁNÍ (41–41-M/01) UKONČENÝ MATURITNÍ ZKOUŠKOU a počet volných míst je 7.

obrazek

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 – 3. kolo

Platná legislativa:

  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání („školský zákon“) ve znění pozdějších předpisů,

  • vyhláška č.353/2016 Sb. ze dne 24.října 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání,

  • zákon č. 500/2004 Sb., („správní řád“) ve znění pozdějších předpisů,KRITÉRIA 3. kolo – soubor ke stažení (PDF)

obrazek

Přijímací testy nebo rozhovor s cizinci ověřující znalost českého jazyka se budou konat v pátek 7. 7. 2017 od 8.00 hodin na SZeŠ Dalovice.

obrazek

POSTUP UCHAZEČE

1. Obstarat si přihlášku:


  • na základní škole u výchovného poradce.2. Přihlášku řádně vyplnit, nechat si na základní škole potvrdit prospěch (razítko, podpis), popř. doložit úředně ověřené kopie vysvědčení každého ročníku dle přihlášky a dále:

NÁZEV ŠKOLY: Střední zemědělská škola Dalovice, příspěvková organizace
ADRESA ŠKOLY: Hlavní 1/27, 362 63 Dalovice
OBOR: Agropodnikání (41–41-M/01)

3. Vyžádat si u ošetřujícího lékaře lékařský posudek (lékař v posudku potvrzuje zdravotní způsobilost vzdělávat se v uvedeném oboru).

4. Nejdéle do 30. června 2017 spolu s přihláškou odevzdat doklady o účasti a výsledcích ve vědomostních soutěžích (pokud je uchazeč absolvoval) a ve formě kopie Výpisu výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou.

5. Nejdéle do 30. června 2017 spolu s přihláškou odevzdat stanovisko školského poradenského zařízení u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

6. Vyplněnou přihlášku odevzdat nejdéle do 30. června 2017 na střední škole:

  • osobně v kanceláři Střední zemědělské školy Dalovice, 1. patro

  • poštou na adresu Střední zemědělské školy, příspěvková organizace, Hlavní 1/27, 362 63 Daloviceobrazek

Výsledky PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 2. kolo (UVEŘEJNĚNO 7. 6. 2017)

VÝSLEDKY – soubor ke stažení (PDF)

obrazek

Výsledky PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 1. kolo (UVEŘEJNĚNO 2.5.2017)

VÝSLEDKY – soubor ke stažení (PDF)

Zadání didaktických testů jednotné přijímací zkoušky 2017 pro uchazeče

Na stránce VÝSLEDKOVÝ PORTÁL ŽÁK naleznou uchazeči, kteří konali jednotné testy v rámci prvního a/nebo druhého termínu jednotné přijímací zkoušky 2017, zadání didaktických testů.

obrazek

Odkaz na internetové stránky MŠMT ČR k problematice přijímacího řízení: PŘÍMÝ VSTUP

obrazek

Ilustrační testy – čtyřleté obory vzdělávání z roku 2017 PŘÍMÝ VSTUP

Ilustrační testy – čtyřleté obory vzdělávání z roku 2016 PŘÍMÝ VSTUP

Ilustrační testy – čtyřleté obory vzdělávání z roku 2015 PŘÍMÝ VSTUP

obrazek

INFORMACE O ŠKOLE V ATLASU ŠKOLSTVÍ

AtlasŠkolství - kam na střední školu

tisk, přečteno 32616x