Přijímací řízení


  • aktualizováno – 27. 9. 2017


obrazek

Na SZeŠ Dalovice budou přijímáni uchazeči v rámci 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 do oboru AGROPODNIKÁNÍ (41–41-M/01) zakončeného maturitní zkouškou.

- počet volných míst: 30

obrazek

OBECNÉ INFORMACE K JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE 2018 na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání PŘÍMÝ VSTUP

Škola pro uchazeče připraví ZKOUŠKY NANEČISTO (předpokládaný termín – konec ledna nebo začátek února 2018)

Platná legislativa:

  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání („školský zákon“) ve znění pozdějších předpisů,

  • vyhláška č.353/2016 Sb. ze dne 24.října 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání,

  • zákon č. 500/2004 Sb., („správní řád“) ve znění pozdějších předpisů,obrazek

Ilustrační testy – čtyřleté obory vzdělávání z roku 2017 PŘÍMÝ VSTUP

Ilustrační testy – čtyřleté obory vzdělávání z roku 2016 PŘÍMÝ VSTUP

Ilustrační testy – čtyřleté obory vzdělávání z roku 2015 PŘÍMÝ VSTUP

obrazek

INFORMACE O ŠKOLE V ATLASU ŠKOLSTVÍ

AtlasŠkolství - kam na střední školu

tisk, přečteno 32967x