Zahraniční praxe


Zahraniční praxe v Německu

V současné době hledáme příležitosti na přípravu nových vzdělávacích projektů, které by umožnily našim žákům pobyt na saských farmách, zemědělských podnicích nebo ekologických centrech.

Náš zahraniční partner Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii v Plauen připravil pro žáky 3. ročníku exkurzi (20.10.2015)

Žáci si prohlédli moderní zemědělské provozy v okolí Plauen.

Plauen-Oberlosa – Göran Schricker (koně)
AG Bobenneukirchen eG (chov skotu, bioplyn)
Agrargenossenschaft „Oberes Vogtland“ e.G. Adorf (ekologická farma)
Exkurze - Oberlosa, Adorf 10/2015Odborná exkurze žáků 2. ročníku na saských farmách 2014

Odbornou exkurzi jsme připravili s našim dlouholetým partnerem Saským zemským úřadem pro životní prostředí, zemědělství a geologii v Plauen. První zastávkou byla návštěva jezdecké stáje (Ortsteil Oberlosa – Plauen). Žáci se seznámili s fungováním jezdecké farmy, výcvikem koní a jezdců, chovem koní; sestavením krmných dávek, zásadami údržby pastevního areálu a mnoha dalšími zajímavostmi.Všichni zájemci se mohli svést na koních v moderní jezdecké hale. Druhou zastávkou byla mléčná farma (Agro Waldkirchen). Hlavním programem byla prohlídka dojících automatů, odchov telat, chov ovcí, zpracování mléka a přímý prodej ze dvora. Žáci se mohli rovněž seznámit s fungováním bioplynové stanice. Poslední zastávkou byla návštěva rodinné farmy Vogtlandhof Jentsch. Žáci se seznámili s možnostmi zemědělské výroby v horské oblasti, způsobem chovu skotu a výrobou mléka. Zajímavé informace žáci získali o agroturistice.

Exkurze - saské farmy

tisk, přečteno 2750x