Maturitní zkoušky 2018 - AGROPODNIKÁNÍ


DŮLEŽITÉ INFORMACE K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM 2018

(ZALOŽENO 20.9.2017)
(AKTUALIZOVÁNO 31.8.2018)

obrazek

Rozpis podzimních maturitních zkoušek 2018 v oboru Agropodnikání (ústní, praktická a profilová část)

Rozpis ke stažení (soubor PDF)

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2018

Podrobné informace

obrazek

Kontaktní osoba pro maturitní zkoušky v oboru Agropodnikání – podzim 2018: Ing. Jaromíra VAVŘINOVÁ, mobil – 734 522 644, vavrinova @ iss-cheb.cz
obrazek

Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení pro maturitní období 2017/2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018 v souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Ke stažení

obrazek

Hlavní termíny MZ – podzim 2018

Společná část – termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky – 3. – 7. 9. 2018

Společná a profilová část – ústní zkoušky + praktická zkouška z odborných předmětů: 11. – 12. 9. 2018

Povolené pomůcky k písemné SČ MZ

obrazek

Složení profilové maturitní zkoušky (jarní i podzimní termín 2018):

Profilová část maturitní zkoušky – povinné předměty (jarní i podzimní termín 2018):

1. zkouška – pěstování rostlin a chov zvířat – ústní zkouška před zkušební komisí

2. zkouška – ekonomika a účetnictví – ústní zkouška před zkušební komisí

3. zkouška – praktická zkouška z odborných předmětů – praktická zkouška (zahrnující práci s mechanizačními prostředky při pěstování rostlin a chovu zvířat, péči o zvířata, výpočty související s provozem strojů a zařízení, výpočty krmných dávek, ekonomické výpočty apod.)

Profilová část maturitní zkoušky – nepovinné předměty (jarní i podzimní termín 2018):

1. zkouška – biologie a ekologie – ústní zkouška před zkušební komisí

2. zkouška – stroje a zařízení v zemědělství – ústní zkouška před zkušební komisí

obrazek

Bližší informace poskytne třídní učitelka a zástupce ředitele školy.

obrazek

DALŠÍ PODROBNÉ INFORMACE K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM 2018 naleznete na internetovém portálu NOVÁ MATURITA. Ten nabízí nové informace, zkušební testy apod.

LEGISLATIVA K MATURITNÍ ZKOUŠCE

KATALOGY POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

obrazek

Seznam knih z české a světové literatury pro ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z českého jazyka a literatury (jarní i podzimní termín 2018) (soubor PDF)

Podmínky pro výběr literatury do individuálního seznamu knih z české a světové literatury pro ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z českého jazyka a literatury (jarní i podzimní termín 2018) (soubor PDF)Témata pro ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z anglického jazyka – 3. část (jarní i podzimní termín 2018) (soubor PDF)

Témata pro ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z německého jazyka – 3. část (jarní i podzimní termín 2018) (soubor PDF)

Témata pro praktickou zkoušku z odborných předmětů (jarní i podzimní termín 2018) (soubor PDF)

Témata pro ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z ekonomiky a účetnictví (jarní i podzimní termín 2018) (soubor PDF)

Témata pro ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z pěstování rostlin a chovu zvířat (jarní i podzimní termín 2018) (soubor PDF)

Témata pro nepovinnou ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z biologie a ekologie (jarní i podzimní termín 2018) (soubor PDF)

Témata pro nepovinnou ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí ze strojů a zařízení v zemědělství (jarní i podzimní termín 2018) (soubor PDF)

obrazek

ŽÁCI, KTEŘÍ BUDOU V JARNÍM TERMÍNU 2018 KONAT OPRAVNOU ZKOUŠKU V PROFILOVÉ ČÁSTI, PAK PRO NĚ PLATÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ROKU 2017 – PŘÍMÝ VSTUP Maturita 2017

DALŠÍ NOVÉ INFORMACE BUDOU PRŮBĚŽNĚ DOPLŇOVÁNY.

Informace o MZ obdrží žáci naší školy u všech učitelů.

tisk, přečteno 942x