Informace o studiu


Další odkazy:

Výuka praxe

Maturita 2020 – AGROPODNIKÁNÍ

Kam po studiu – průvodce nabídkami vysokých škol


Na odloučeném pracovišti ISŠ Cheb v Dalovicích je plně vyučován obor ukončený maturitní zkouškou AGROPODNIKÁNÍ (41–41-M/01)

Obor AGROPODNIKÁNÍ připravuje žáky:

- do zemědělské prvovýroby, pro samostatné podnikání

- pro firmy a společnosti pečující o městskou zeleň a parky

- pro firmy poskytující služby a poradenství v zemědělství, v životním prostředí a lesnictví

- pro práci úřadů státní správy a samosprávy


PŘEDMĚTOVÁ SKLADBA VÝUKY (soubor ke stažení PDF)

Informace pro žáky a zákonné zástupce – 2. ročník 2018/2019

na základě Opatření č. 2, kterým se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání M a L0, které jsou stanoveny v nařízení vlády č. 445/2016 Sb., ve znění nařízení vlády č. 71/2017 Sb. 2, které vydalo MŠMT dne 22. června 2017, musí naše škola upravit Školní vzdělávací programy pro žáky studijních oborů, kteří nastoupili do 1. ročníků 4. 9. 2017 takto: Pro žáky, kteří úspěšně ukončí poslední ročník středního vzdělávání v období od 1. října 2020 do 30. září 2021, platí, že ve společné části MZ konají dvě povinné zkoušky (český jazyk a literaturu a cizí jazyk; volba matematiky již není možná!) a v profilové části MZ konají tři povinné zkoušky. (Citace z Metodického sdělení k opatřením ministra – č. j. MSMT 11493/2017–1).

V praxi toto znamená, že žáci, kteří úspěšně ukončí studium ve školním roce 2020/2021 a půjdou k maturitě na jaře nebo na podzim roku 2021, budou muset povinně maturovat z cizího jazyka. Matematiku si pro tento školní rok nemohou zvolit. V profilové části maturitní zkoušky budou konat 3 zkoušky z odborných předmětů.

Veškeré informace a metodická sdělení jsou dostupná na http://www.nuv.cz/t/rvp-os.

obrazek

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ (ZKOUŠKY, TESTY, INFORMACE) NYNÍ NAJDETE V SAMOSTATNÉM ODKAZU V HLAVNÍ NABÍDCE

tisk, přečteno 43302x