Novinky


Přehled toho nejaktuálnějšího:

6.2.2021

INFORMACEK MATURITNÍ ZKOUŠCE (z MŠMT)

MŠMT vydalo celou řadu informací k ukončování studia žáků 4. ročníků, které upravují podmínky maturitních zkoušek 2021.

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – ÚPRAVA PODMÍNEK KONÁNÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK V ROCE 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, upravuje podmínky konání maturitních zkoušek v roce 2021.

Pro jarní i podzimní zkušební období 2021 dochází k navýšení časového limitu pro konání didaktických testů společné části.

Časový limit pro konání didaktického testu z českého jazyka a literatury je navýšen o 10 minut na 85 minut.

Didaktický test z cizího jazyka bude trvat 110 minut. Na poslechovou část zůstává vyhrazeno 40 minut, v části testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti dochází k 10minutovému navýšení na 70 minut.

Test z matematiky bude prodloužen o 15 minut na 135 minut.

Soubor ke stažení přímo ze stránek MŠMT

obrazek JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARNÍ OBDOBÍ 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s opatřením obecné povahy č. j. MSMT-1452/2021–1 vydaným na základě § 184a odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 – jak pro řádný, tak i mimořádný termín zkoušek.

Přímý vstup k informacím ze stránek MŠMT

obrazek

8.11.2020

PŘIHLÁŠKA K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Vyplněnou přihlášku je nutné odeslat e-mailem do 24. listopadu 2020 přímo Ing. Vavřinové na e-mail: vavrinova @ iss-cheb.cz nebo vavrinovaj @ seznam.cz

Ti, co žádají o přizpůsobení podmínek musí z posudku z PPP vyplnit číslo poradny a číslo posudku na druhé straně přihlášky (v případě nejasností kontaktujte ing. Vavřinovou).

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY PRO ŽÁKY LETOŠNÍHO 4. ROČNÍKKU

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY PRO ŽÁKY, kteří opakují vybranou maturitní zkoušku

obrazek

31.7.2020

Statek Bor ZEOS spol.s r.o. přijme zootechnika

Požadujeme středoškolské zemědělské vzdělání, praxe výhodou.

Nástup možný ihned.

Kontakt : 602 123 608

INTERNET: STATEK BOR ZEOS Internetové stránky ZEOS STATEK BOR

26.6.2020

Slavnostní předání maturitních vysvědčení 2020

Předání vysvědčení MZ 2020

2.6.2020

Praktické maturitní zkoušky ve školním roce 2020

Maturitní zkoušky 2020 - praktická zkouška

Další listy: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301-305 306-310 311-315 316-320 321-325 326-330 331-335 336-340 341-345 346-350 351-355 356-360 361-365 366-370 371-375 376-380 381-385 386-390 391-395 396-400 401-405 406-410 411-415 416-420 421-425 426-430 431-435 436-440 441-445 446-450 451-455 456-460 461-465 466-470 471-475 476-480 481-485 486-490 491-495 496-500 501-505 506-510 511-515 516-520 521-525 526-530 531-535 536-540 541-545 546-550 551-555 556-560 561-565 566-570 571-575 576-580 581-585 586-590 591-595 596-600 601-605 606-610 611-615 616-620 621-625 626-630 631-635 636-640 641-645 646-650 651-655 656-660 661-665 666-670 671-675 676-680 681-685 686-690 691-695 696-700 701-705 706-710 711-715 716-720 721-725 726-730 731-732