Novinky


Přehled toho nejaktuálnějšího:

18.4.2016

Praxe na chmelnicích

IPX - chmel 2016 - 2

16.4.2016

V sobou 16.4.2016 žáci 3. ročníku zahájili praxi na chmelnicích

IPX - chmel 2016 - 1

16.4.2016

Jarní svod psů v rámci výuky myslivosti

Jarní svod psů

15.4.2016

Praxe 1. ročníku na školní botanické zahradě

Praxe na BZ -1. ročník

15.4.2016

Škola připravuje již 11. KURZ PRO VÝKON OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

Kurz umožní účastníkům osvojení zemědělských vědomostí a dovedností potřebný pro kvalifikovaný výkon zemědělských činností. Úspěšné absolvování vzdělávacího programu je předpokladem k získání státních příspěvků a dotací v zemědělství pro žadatele, kteří neabsolvovali požadované zemědělské vzdělání.

Cílem vzdělávacího programu je umožnit účastníkům aktivní osvojení si základních zemědělských znalostí, vybraných nových progresivních teoretických vědomostí dovedností nezbytných pro úspěšné provozování zemědělského podniku nebo rodinné farmy. Vzhledem k časovému omezení kurzu a rozdílnému výrobnímu zaměření účastníků v podnikání, budou nové poznatky o zemědělské výrobě získávány rovněž formou samostudia řízeného vyučujícím.
Rámcová osnova kurzu
- pěstování zemědělských plodin
- chov hospodářských zvířat
- zemědělská technika a technologie linky
- ekonomika podnikání
- základy práce s informační a komunikační technikou
- základy zemědělského práva a zemědělské politiky
- zásady bezpečnosti a hygieny práce
- ekologické hospodaření
- tvorba a ochrana krajiny
- využívání obnovitelných zdrojů energie
- analýza využití strukturálních fondů a zpracování projektu.

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN – zahájení koncem října 2016, ukončení v dubnu 2017

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA 15.000 Kč při minimálním počtu 7 účastníků

SZeŠ Dalovice má pro daný kurz akreditaci MZe ČR.


PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Přihlášku je možné zasílat na adresu školy nebo e-mailem vladimir-zicha (at) volny.cz. Další informace získáte rovněž u administrátora kurzu na tel. čísle 736 514 081

Další listy: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301-305 306-310 311-315 316-320 321-325 326-330 331-335 336-340 341-345 346-350 351-355 356-360 361-365 366-370 371-375 376-380 381-385 386-390 391-395 396-400 401-405 406-410 411-415 416-420 421-425 426-430 431-435 436-440 441-445 446-450 451-455 456-460 461-465 466-470 471-475 476-480 481-485 486-490 491-495 496-500 501-505 506-510 511-515 516-520 521-525 526-530 531-535 536-540 541-545 546-550 551-555 556-560 561-565 566-570 571-575 576-580 581-585 586-590 591-595 596-600 601-605 606-610 611-615 616-620 621-625 626-630 631-635 636-640 641-645 646-650 651-655 656-660 661-665 666-670 671-675 676-680 681-685 686-690 691-695 696-700 701-705 706-710 711-715 716-720 721-725 726-730 731-733