Novinky


Přehled toho nejaktuálnějšího:

8.9.2015

Žáci naší školy mají k dispozici nový sportovní areál

TV - září 2015

8.9.2015

Praxe žáků 1. ročníku na školní botanické zahradě začaly

BZ -  září 2015

19.8.2015

Čas na přípravu nových vzdělávacích projektů

Během letních prázdnin proběhla přípravná jednání s novým německým partnerem Naturschutzzentrum Erzgebirge u Annabergu (Centrum ochrany přírody Schlettau). Hlavním cílem byla příprava nových projektů pro žáky naší školy.

Návštěva u zahraničního partnera

19.8.2015

I o prázdninách se ve škole nezahálí

Během letních prázdnin probíhá ve školní botanické zahradě a přilehlých pozemcích pozemkového spolku Meluzína několik rozvojových projektů. Hlavním partnerem je Ekologické centrum Meluzína. Do prací jsou zapojeni žáci školy i externí odborné firmy.

Prvním projektem je Management registrovaného významného krajinného prvku, který finančně podpořil Magistrát města Karlovy Vary.

Ve sbírce květeny Karlovarska se zapěstovávají další rostliny, uskutečnil se zdravotní řez vybraných dřevin uvnitř zahrady, dopňuje se rašelina pro biotopy acidofytů a substrát pro basifitní rostliny.

Druhým projektem je Květena pro ekologickou výchovu.

Základním cílem projektu je doplnit vybavení botanické zahrady o další témata vhodná k ekologické výchově vztažené k ochraně přírody a krajiny Karlovarského kraje (budují se nová místa pro výsadby rostlin). Dále je cílem projektu ošetřit a prodloužit životnost dříve vybudovaných zařízení pro ekologickou výchovu.

Třetím projektem je Péče o Dalovické tůně v pozemkovém spolku Meluzína

Jeho cílem je regulace náletových dřevin (s cílem zvýšit diversitu stromového patra); sečení ploch zatížených invazí třtiny křovištní a odstranění biomasy rostlin; regulace bolševníku; budování úkrytů pro drobné obratlovce; výchovný řez semenáčů dubů.

Druhý a třetí projekt finančně podpořil Karlovarský kraj.

Čtvrtým projektem je Záchrana lučních sadů v pozemkovém spolku Meluzína

Jeho cílem je pokosení plochy cca 4000 m2; ošetření ovocných stromů zdravotním řezem (celkem 24 stromů); ošetření stromů výchovným řezem; výsadba dřevin, zhotovení opěrných konstrukcí, ochrany proti poškození zvěří a mulčování výsadeb; přeroubování semenáčů; zavedení evidence výsadby v elektronické podobě; zajištění kontrolní přeurčení odrůd u plodných stromů.

Tento projekt finančně podpořil ČSOP.

Projekty v BZ Prázdninové projekty

23.6.2015

Praxe žáků 3. ročníku v ÚKZUZ Krásné Údolí

praxe - KRÁSNÉ ÚDOLÍ

Další listy: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301-305 306-310 311-315 316-320 321-325 326-330 331-335 336-340 341-345 346-350 351-355 356-360 361-365 366-370 371-375 376-380 381-385 386-390 391-395 396-400 401-405 406-410 411-415 416-420 421-425 426-430 431-435 436-440 441-445 446-450 451-455 456-460 461-465 466-470 471-475 476-480 481-485 486-490 491-495 496-500 501-505 506-510 511-515 516-520 521-525 526-530 531-535 536-540 541-545 546-550 551-555 556-560 561-565 566-570 571-575 576-580 581-585 586-590 591-595 596-600 601-605 606-610 611-615 616-620 621-625 626-630 631-635 636-640 641-645 646-650 651-655 656-660 661-665 666-670 671-675 676-680 681-685 686-690 691-695 696-700 701-705 706-710 711-715 716-720 721-725 726-730 731-733