Novinky


Přehled toho nejaktuálnějšího:

26.3.2015

Praxe žáků 3. ročníku ve školním závodě ve Stráži nad Ohří

Praxe ve Stráži -  3. ročník 3/2015

Celá nová fotogalerie

26.3.2015

Myslivecká praxe žáků 4. ročníku

Žáci, kteří si vybrali ve 4. ročníku studia výuku myslivosti, navštívili v rámci své praxe Oboru Hájek a týden na to i výstavu trofejí, kterou pořádala Českomoravská myslivecká jednota z.s., OMS Karlovy Vary a SLŠ Žlutice.

Myslivecká praxe

19.3.2015

Začaly praxe na školní zahradě

Po zimě byly tento týden zahájeny individuální praxe žáků 1. ročníku na školní botanické zahradě. Průklest dřevin, úklid zbylého listí, příprava osiva a zahradního domku na novou sezónu byly hlavní náplní práce první skupiny žáků. Zbyl čas i na první jarní výsevy zemědělských plodin.

Praxe - BZ - březen 2015

19.3.2015

Výstavba nového sportovního areálu

V rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Obec Dalovice buduje víceúčelové sportoviště.

Hlavní myšlenkou je vytvořit důstojné multifunkční hřiště, které využijí jak školy v rámci vyučování, tak místní sportovní spolky a veřejnost v odpoledních hodinách a o víkendech. Nové sportoviště je rozděleno do tří částí. Víceúčelové hřiště na míčové sporty, běžeckou dráhu a plochu se cvičebními fitness prvky. Hřiště je navrženo pro malou kopanou, volejbal a nohejbal. Bude provedeno na půdorysu obdélníku o rozměrech 36,00×24,00 m. Povrch hřiště je navržen z umělé trávy tl.18 mm. Druhou částí je sprintérská dráha s umělým sportovním povrchem pro běh na 100 m. S ohledem na prostorové možnosti území je projektována ne pět drah v celkové šířce 6,20 m. Povrch sprintérské dráhy je navržen z umělého pružného vodopropustného povrchu na bázi EPDM tl.13 mm. Třetí stavbou je sportoviště s pěti dřevěnými cvičebními prvky pro dospělé osoby. Tyto nově umisťované cvičební fitness prvky budou sloužit k posilování a uvolňování těla cvičících osob. Nezbytnou součástí stavby je obnova oplocení. Celý areál bude střežen kamerovým systémem se záznamovým zařízením, k zajištění majetku proti vandalům. Celkové náklady na projekt jsou cca 5,6 mil, z čehož financování z fondu EU je 85%. Předpokládaný termín dokončení prací a předání staveniště je dle harmonogramu 31. července 2015.

Textová část převzata z Dalovických listů, autor Jiří Karas, 3/2015, BŘEZEN 2015.

Něco málo z našeho archívu, kdy se budovalo první sportoviště SZeŠ Dalovice v sedmdesátých letech minulého století za významného přispění žáků a učitelů školy a právě probíhající práce.

Výstavba nového hřiště -  březen 2015

19.3.2015

Nový rozvojový projekt do školní botanické zahrady

V tomto týdnu jsme dopracovali nový rozvojový projekt Management registrovaného významného krajinného prvku v roce 2015, který je zaměřen na rozvoj školní botanické zahrady.
Ve sbírce květeny Karlovarska bude provedeno zapěstování dalších rostlin s cílem dále doplnit sbírku o důležité druhy. V plánu je provést úpravu teritoria biotopu skokana zeleného Rana esculenta a užovky obojkové Natrix natrix, bezpečnostní řez dřevin uvnitř zahrady, doplnění rašeliny pro biotopy acidofytů a doplnění substrátu pro basifitní rostliny

logo

Další listy: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301-305 306-310 311-315 316-320 321-325 326-330 331-335 336-340 341-345 346-350 351-355 356-360 361-365 366-370 371-375 376-380 381-385 386-390 391-395 396-400 401-405 406-410 411-415 416-420 421-425 426-430 431-435 436-440 441-445 446-450 451-455 456-460 461-465 466-470 471-475 476-480 481-485 486-490 491-495 496-500 501-505 506-510 511-515 516-520 521-525 526-530 531-535 536-540 541-545 546-550 551-555 556-560 561-565 566-570 571-575 576-580 581-585 586-590 591-595 596-600 601-605 606-610 611-615 616-620 621-625 626-630 631-635 636-640 641-645 646-650 651-655 656-660 661-665 666-670 671-675 676-680 681-685 686-690 691-695 696-700 701-705 706-710 711-715 716-720 721-725 726-730 731-733