Novinky


Přehled toho nejaktuálnějšího:

11.1.2015

V sobotu 10.1.2015 se uskutečnila odborná exkurze pro účastníky rekvalifikačního kurzu

V rámci výuky tvorby a ochrany krajiny se uskutečnila nejprve teoretická výuka a poté i exkurze. Ta byla zaměřena především na zkušenosti z realizovaných projektů na podporu biodiverzity, ochranu genofondu ovocných stromů, ochranu a mapování ohrožených živočichů, obnovu vodních nádrží a retenčních tůní v lokalitách Karlovarska. Pozornost byla věnována i možnostem dotací v roce 2015 na tzv. greening (ALEJ V SADOVĚ, ALEJ U BORU, SADY JAKUBOV, ostatní VKP)

Exkurze

28.12.2014

Cvičení v ekonomice

Ekonomika

7.12.2014

Praktické cvičení

Žáci 4. ročníku při sběru dat v terénu, které později zpracovali s využitím GIS na počítačích

Cvičení - sběr dat

19.11.2014

Příprava vzdělávacího projektu

Včera jsme zahájili ve spolupráci s našim partnerem Saským zemským úřadem pro životní prostředí, zemědělství a geologii v Plauen přípravu na další zahraniční praxi žáků v roce 2015. Uskutečnily se konzultace se saskými farmáři, kteří budou praxi zajišťovat a prohlédli jsme si nové ubytování v Sohl nedaleko Adorfu. Celý projekt budeme připravovat v rámci Programu ERASMUS+ (program EU v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu na období 2014–2020)

ERASMUS+

10.11.2014

Výstava drobného zvířectva Chodov – 7.11.2014

Žáci 2. a 4. ročníku navštívili 28. Všeobecnou regionální výstavu králíků, drůbeže a holubů Karlovarského a Plzeňského kraje. K vidění byly výsledky chovatelů z 9 okresů (celkem 140 vystavovatelů).

Výstava Chodov

Další listy: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301-305 306-310 311-315 316-320 321-325 326-330 331-335 336-340 341-345 346-350 351-355 356-360 361-365 366-370 371-375 376-380 381-385 386-390 391-395 396-400 401-405 406-410 411-415 416-420 421-425 426-430 431-435 436-440 441-445 446-450 451-455 456-460 461-465 466-470 471-475 476-480 481-485 486-490 491-495 496-500 501-505 506-510 511-515 516-520 521-525 526-530 531-535 536-540 541-545 546-550 551-555 556-560 561-565 566-570 571-575 576-580 581-585 586-590 591-595 596-600 601-605 606-610 611-615 616-620 621-625 626-630 631-635 636-640 641-645 646-650 651-655 656-660 661-665 666-670 671-675 676-680 681-685 686-690 691-695 696-700 701-705 706-710 711-715 716-720 721-725 726-730 731-733