Novinky


Přehled toho nejaktuálnějšího:

30.7.2013

Školní zahrada je přístupná veřejnosti

Během školních prázdnin probíhá údržba školní botanické zahrady. I přes velké sucho je zde příjemná procházka.

botanická zahrada

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE U INFORMACÍ O ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

29.7.2013

Začal EKOKEMP 2013

logo - EKOKEMP 2012
V neděli 28.7.2013 byl zahájen projekt, který je zaměřen na údržbu přírody a krajiny. V rámci projektu jsou obhospodařované druhově bohaté horské louky a podmáčené rašelištní louky. Obsahem budou exkurze (Bublava – Bleiberg, horská rašeliniště u Přebuzi a Božího Daru), přednášky pro mládež na téma životní prostředí a ochranu klimatu, společné provádění prací na loukách, společné vzdělávání v oblasti životního prostředí a tématické večery, především pak německo-český večer.Za SZeŠ se účastní žáci 1. a 2. ročníku.

Žadatelem je Naturpark Erzgebirge/Vogtland logo NATURPARK
Zahájení EKOKEMPU 2013 ve Vogtlandu

1.7.2013

SZeŠ Dalovice má i o prázdninách co nabídnout svým žákům

1. zahraniční praxi v rámci projektu – POZNÁVÁME ZEMĚDĚLSTVÍ VE VOGTLANDU

Program: PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
Podprogram: LEONARDO DA VINCI
Typ aktivity: MOBILITA

logo

V rámci dvoutýdenní stáže se 8 žáků 2. ročníku seznámí s technologiemi zemědělské výroby, chovů a postupů na moderních farmách ve Vogtlandu. Tím si prohloubí dosavadní teoretické znalosti, získají nové praktické zkušenosti a rozšíří si slovní zásobu a vyzkoušejí si komunikaci s rodilými mluvčími. Nové dovednosti a vědomosti uplatní žáci nejen při dalším studiu na střední zemědělské škole, ale i při uplatnění na trhu práce a v dalším profesním životě.

Za SZeŠ Dalovice na projektu pracuje paní Dana Svobodová.

2. EKOKEMP 2013

logo - EKOKEMP 2012
Projekt je u mládeže velmi oblíbený a zajímá se o něj i veřejnost. Slouží k údržbě přírody a krajiny. V rámci projektu jsou obhospodařované druhově bohaté horské louky a podmáčené rašelištní louky. Obsahem budou exkurze (Bublava – Bleiberg, horská rašeliniště u Přebuzi a Božího Daru), přednášky pro mládež na téma životní prostředí a ochranu klimatu, společné provádění prací na loukách, společné vzdělávání v oblasti životního prostředí a tématické večery, především pak německo-český večer.

Žadatelem je Naturpark Erzgebirge/Vogtland logo NATURPARK
Za SZeŠ Dalovice na projektu pracuje paní Dana Svobodová.

3. Realizace projektu na rozvoj VKP botanické zahrady

Logo - SZeŠ Dalovice - MMKV

Za SZeŠ Dalovice na projektu pracuje Vladimír Zicha.

25.6.2013

Žáci 1. ročníku absolvovali exkurzi v Lokti

Dne 24. 6. 2013 žáci prvního ročníku spolu s vyučující humanitních předmětů navštívili v rámci výuky dějepisu hrad Loket, prohlédli si důkladně interiér této kulturní památky a při té příležitosti se seznámili i s historickým centrem a podhradím. Vzhledem k tomu, že zhlédli před touto exkurzí část filmu Jáma a kyvadlo, staly se pro ně prostory hladomorny ještě více zajímavější a strašidelnější. Následující den, tj. v úterý 25. 6. 2013, prošli zrekonstruované Muzeum Jana Bechera v Karlových Varech a seznámili se blíže s bohatou historií tohoto významného rodu a s výrobou 13. pramene. Vzhledem k tomu, že nedílnou součástí hodin dějepisu je i regionální historie, byly tyto exkurze vhodným a příjemným doplněním výuky. Exkurze - LOKET

21.6.2013

SZeŠ Dalovice ukončila první část zahraniční praxe žáků 2. ročníku v rámci projektu – POZNÁVÁME ZEMĚDĚLSTVÍ VE VOGTLANDU

Program: PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
Podprogram: LEONARDO DA VINCI
Typ aktivity: MOBILITA

Partneři projektu:
Landschaftspflegeverband „Oberes Vogtland“ e.V.
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Plauen
Agro-Dienst-Markfrucht GmbH – Markneukirchen
Agrargenossenschaft „Oberes Vogtland“ e.G. Adorf
Naturweidehof Wernitzgrün;

V rámci dvoutýdenní stáže se prvních 8 účastníků seznámilo s technologiemi zemědělské výroby, chovů a postupů na moderních farmách ve Vogtlandu. Tím si prohloubili dosavadní teoretické znalosti, získali nové praktické zkušenosti a rozšířili si slovní zásobu a vyzkoušeli si komunikaci s rodilými mluvčími. Nové dovednosti a vědomosti využijí žáci nejen při dalším studiu na střední zemědělské škole, ale i při uplatnění na trhu práce a v dalším profesním životě.

Tento projekt je výsledkem dlouholetého partnerství mezi SZeŠ Dalovice, zemědělskými podniky a organizacemi, zabývajícími se činnostmi v zemědělství a ochraně přírody ve Spolkové republice Německo. Jedná se již o 6. podobný projekt.

Za SZeŠ Dalovice na projektu pracuje paní Dana Svobodová.

Riedelhof 2013 - certifikáty - červen

Další listy: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301-305 306-310 311-315 316-320 321-325 326-330 331-335 336-340 341-345 346-350 351-355 356-360 361-365 366-370 371-375 376-380 381-385 386-390 391-395 396-400 401-405 406-410 411-415 416-420 421-425 426-430 431-435 436-440 441-445 446-450 451-455 456-460 461-465 466-470 471-475 476-480 481-485 486-490 491-495 496-500 501-505 506-510 511-515 516-520 521-525 526-530 531-535 536-540 541-545 546-550 551-555 556-560 561-565 566-570 571-575 576-580 581-585 586-590 591-595 596-600 601-605 606-610 611-615 616-620 621-625 626-630 631-635 636-640 641-645 646-650 651-655 656-660 661-665 666-670 671-675 676-680 681-685 686-690 691-695 696-700 701-705 706-710 711-715 716-720 721-725 726-730 731-733