Novinky


Přehled toho nejaktuálnějšího:

31.5.2013

Maturitní zkoušky pokračují profilovou částí

MZ 2013

27.5.2013

SZeŠ Dalovice se připravuje na zahraniční praxi v rámci projektu – POZNÁVÁME ZEMĚDĚLSTVÍ VE VOGTLANDU

Program: PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
Podprogram: LEONARDO DA VINCI
Typ aktivity: MOBILITA

Partneři projektu:
Landschaftspflegeverband „Oberes Vogtland“ e.V.
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Plauen
Agro-Dienst-Markfrucht GmbH – Markneukirchen
Agrargenossenschaft „Oberes Vogtland“ e.G. Adorf
Naturweidehof Wernitzgrün;

logo

V rámci dvoutýdenních stáží se 16 účastníků seznámí s technologiemi zemědělské výroby, chovů a postupů na moderních farmách ve Vogtlandu. Tím si prohloubí dosavadní teoretické znalosti, získají nové praktické zkušenosti a rozšíří si slovní zásobu a vyzkoušejí si komunikaci s rodilými mluvčími. Nové dovednosti a vědomosti uplatní žáci nejen při dalším studiu na střední zemědělské škole, ale i při uplatnění na trhu práce a v dalším profesním životě. Praxe je zaměřena na žáky 2. ročníku školy.

Tento projekt je výsledkem dlouholetého partnerství mezi SZeŠ Dalovice, zemědělskými podniky a organizacemi, zabývajícími se činnostmi v zemědělství a ochraně přírody ve Spolkové republice Německo. Jedná se již o 6. podobný projekt.

Za SZeŠ Dalovice na projektu pracuje paní Dana Svobodová.

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY

27.5.2013

Žáci SZeŠ Dalovice pojedou o prázdninách v rámci projektu EKOKEMP 2013 na praxi do Vogtlandu

logo - EKOKEMP 2012
Projekt je u mládeže velmi oblíbený a zajímá se o něj i veřejnost. Slouží k údržbě přírody a krajiny. V rámci projektu jsou obhospodařované druhově bohaté horské louky a podmáčené rašelištní louky. Obsahem budou exkurze (Bublava – Bleiberg, horská rašeliniště u Přebuzi a Božího Daru), přednášky pro mládež na téma životní prostředí a ochranu klimatu, společné provádění prací na loukách, společné vzdělávání v oblasti životního prostředí a tématické večery, především pak německo-český večer.

Příjemcem podpory je Naturpark Erzgebirge/Vogtland logo NATURPARK
Za SZeŠ Dalovice na projektu pracuje paní Dana Svobodová.

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY

20.5.2013

Poslední den praktických maturitních zkoušek

Maturity 2013

17.5.2013

Pokračují praktické maturitní zkoušky

Maturity 2013

Další listy: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301-305 306-310 311-315 316-320 321-325 326-330 331-335 336-340 341-345 346-350 351-355 356-360 361-365 366-370 371-375 376-380 381-385 386-390 391-395 396-400 401-405 406-410 411-415 416-420 421-425 426-430 431-435 436-440 441-445 446-450 451-455 456-460 461-465 466-470 471-475 476-480 481-485 486-490 491-495 496-500 501-505 506-510 511-515 516-520 521-525 526-530 531-535 536-540 541-545 546-550 551-555 556-560 561-565 566-570 571-575 576-580 581-585 586-590 591-595 596-600 601-605 606-610 611-615 616-620 621-625 626-630 631-635 636-640 641-645 646-650 651-655 656-660 661-665 666-670 671-675 676-680 681-685 686-690 691-695 696-700 701-705 706-710 711-715 716-720 721-725 726-730 731-733