Novinky


Přehled toho nejaktuálnějšího:

21.3.2013

Praxe žáků ve školním závodě pokračují

Žáci třetího ročníku se ve školním závodě učili měřit teplotu a zjišťovat tepovou a dechovou frekvenci zvířat.

Praxe ve Stríži nad Ohří

18.3.2013

SZeŠ se snaží získávat finanční prostředky na rozvoj VKP botanické zahrady a Dalovických tůní

V uplynulém období škola podala několik rozvojových projektů. Jeden samostatně a dva ve spolupráci s EC Meluzína RCAB.

Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin

Péče o Dalovické tůně v Pozemkovém spolku Meluzína
logo

Ošetření VKP Botanická zahrada
Logo - SZeŠ Dalovice - MMKV

14.3.2013

Praktické cvičení – zkoumání tkání

cvičení

12.3.2013

SZeŠ Dalovice zahájila projekt odborné praxe – POZNÁVÁME ZEMĚDĚLSTVÍ VE VOGTLANDU

Program: PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
Podprogram: LEONARDO DA VINCI
Typ aktivity: MOBILITA

Partneři projektu:
Landschaftspflegeverband „Oberes Vogtland“ e.V.
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Plauen
Agro-Dienst-Markfrucht GmbH – Markneukirchen
Agrargenossenschaft „Oberes Vogtland“ e.G. Adorf
Naturweidehof Wernitzgrün;

logo

V rámci dvoutýdenních stáží se 16 účastníků seznámí s technologiemi zemědělské výroby, chovů a postupů na moderních farmách ve Vogtlandu. Tím si prohloubí dosavadní teoretické znalosti, získají nové praktické zkušenosti a rozšíří si slovní zásobu a vyzkoušejí si komunikaci s rodilými mluvčími. Nové dovednosti a vědomosti uplatní žáci nejen při dalším studiu na střední zemědělské škole, ale i při uplatnění na trhu práce a v dalším profesním životě. Praxe je zaměřena na žáky 2. ročníku školy.

Tento projekt je výsledkem dlouholetého partnerství mezi SZeŠ Dalovice, zemědělskými podniky a organizacemi, zabývajícími se činnostmi v zemědělství a ochraně přírody ve Spolkové republice Německo. Jedná se již o 6. podobný projekt.
V pátek 8.3.2013 se uskutečnila úvodní přednáška našeho dlouholetého zahraničního partnera. Spolek pro údržbu krajiny Riedelhof (Landschaftspflegeverband „Oberes Vogtland" (LPV) – RIEDELHOF) zastupoval pan Christoph Mann

Zahájení projektu

9.3.2013

Postupná rekonstrukce sportovního areálu

V letošním školním roce byla zahájena postupná rekonstrukce sportovního areálu. Byly vykáceny topoly po obvodu hřiště. Některé stromy svým náklonem ohrožovaly bezpečný provoz na sportovišti, některé koruny byly značně proschlé a tvořené sekundárními výhony. Perspektiva stromů byla nízká a náklady na jejich udržování neúměrné. V minulých letech se počítalo s jejich výměnou a byla provedena výsadba dubů do mezer v liniové výsadbě. Ta zůstala zachována.

Rekonstrukce sportovního areálu probíhá ve spolupráci s Obcí Dalovice. Logo - Obec Dalovice

Hřiště Kácení topolů na hřišti

Další listy: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301-305 306-310 311-315 316-320 321-325 326-330 331-335 336-340 341-345 346-350 351-355 356-360 361-365 366-370 371-375 376-380 381-385 386-390 391-395 396-400 401-405 406-410 411-415 416-420 421-425 426-430 431-435 436-440 441-445 446-450 451-455 456-460 461-465 466-470 471-475 476-480 481-485 486-490 491-495 496-500 501-505 506-510 511-515 516-520 521-525 526-530 531-535 536-540 541-545 546-550 551-555 556-560 561-565 566-570 571-575 576-580 581-585 586-590 591-595 596-600 601-605 606-610 611-615 616-620 621-625 626-630 631-635 636-640 641-645 646-650 651-655 656-660 661-665 666-670 671-675 676-680 681-685 686-690 691-695 696-700 701-705 706-710 711-715 716-720 721-725 726-730 731-733