Novinky


Přehled toho nejaktuálnějšího:

1.2.2013

Praxe 1. ročníku ve Stráži nad Ohří

Praktikanti se ve školním závodě starají mimo jiné i o nemocné tele.

Praxe ve Stráži nad Ohří - 1. ročník

30.1.2013

SZeŠ Dalovice je partnerem projektu EKOKEMP 2013 Vogtland

logo - EKOKEMP 2012
Projekt je u mládeže velmi oblíbený a zajímá se o něj i veřejnost. Slouží k údržbě přírody a krajiny. V rámci projektu jsou obhospodařované druhově bohaté horské louky a podmáčené rašelištní louky. Obsahem budou exkurze (Bublava – Bleiberg, horská rašeliniště u Přebuzi a Božího Daru), přednášky pro mládež na téma životní prostředí a ochranu klimatu, společné provádění prací na loukách, společné vzdělávání v oblasti životního prostředí a tématické večery, především pak německo-český večer.

Žadatelem je Naturpark Erzgebirge/Vogtland logo NATURPARK
Za SZeŠ Dalovice na projektu pracuje paní Dana Svobodová.

30.1.2013

26. ledna se konal maturitní ples

Maturitní ples 26.1.2013

30.1.2013

SZeŠ Dalovice letos slaví 50 let od svého založení

Všem absolventům, učitelům a ostaním příznivcům naší školy připomínáme, že v zíří letošního roku oslavíme 50 let od jejího založení. Na září připravíme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. K této příležitosti chceme představit působení školy v našem regionu. Prosíme všechny, kteří kdy učili nebo studovali na zdejší škole a mohou nám zapůjčit dobové fotografie a jiné materiály, aby nám pomohli představit celou historii školy. Materiály ve škole zdigitalizujeme a vrátíme.

Pro připomenutí „dávných časů“ uvádíme dobové fotografie (kolem roku 1970) z praktických cvičení a založení školní botanické zahrady.

VŠEM PŘEDEM DĚKUJEME ZA ZÁJEM POSKLÁDAT HISTORII ŠKOLY.

Kontaktní osoba: Vladimír ZICHA vladimir-zicha @ volny.cz , mobil: 736 514 081

Upoutávka

30.1.2013

SZeŠ Dalovice je partnerem rozvojových projektů ve školní botanické zahradě

Tradiční partner školy EC MELUZÍNA RCAB Ostrov podalo projektovou žádosti na rozvoj školní botanické zahrady z příspěvků rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství na úseku ochrany životního prostředí.

Programy ochrany biodiversity – Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin

Projekt je zaměřen na zapěstování typických lučních druhů Karlovarského kraje v botanické zahradě v Dalovicích. Doplňkovou aktivitou je shromažďování informací o stavu travních společenstev u registrovaných významných prvků ve prospěch orgánů ochrany přírody.

Logo EC Meluzína - Karlovarský kraj

Další listy: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301-305 306-310 311-315 316-320 321-325 326-330 331-335 336-340 341-345 346-350 351-355 356-360 361-365 366-370 371-375 376-380 381-385 386-390 391-395 396-400 401-405 406-410 411-415 416-420 421-425 426-430 431-435 436-440 441-445 446-450 451-455 456-460 461-465 466-470 471-475 476-480 481-485 486-490 491-495 496-500 501-505 506-510 511-515 516-520 521-525 526-530 531-535 536-540 541-545 546-550 551-555 556-560 561-565 566-570 571-575 576-580 581-585 586-590 591-595 596-600 601-605 606-610 611-615 616-620 621-625 626-630 631-635 636-640 641-645 646-650 651-655 656-660 661-665 666-670 671-675 676-680 681-685 686-690 691-695 696-700 701-705 706-710 711-715 716-720 721-725 726-730 731-733