Novinky


Přehled toho nejaktuálnějšího:

14.6.2012

Střední zemědělská škola Dalovice uspěla s projektovou žádostí na rozvoj odborného vzdělání svých žáků na rok 2013

Program: PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
Podprogram: LEONARDO DA VINCI
Typ aktivity: MOBILITA
Cílová skupina: LEONARDO DA VINCI Mobility osob v počátečním odborném vzdělávání (IVT)
Výzva: 2012
Délka projektu: 10 měsíců
Název projektu: Poznáváme zemědělství ve Vogtlandu
NÁRODNÍ AGENTURA – www.naep.cz

Jedná se v řadě o šestou úspěšnou žádost na činnosti, které rozvíjí odborné zemědělské a jazykové vědomosti a dovednosti žáků školy. Společně s praxí (EKOKEMP Vogtland), která je zaměřena na rozvoj jazykových dovedností a údržbu krajiny (partnerem je Naturpark Erzgebirge/Vogtland) se jedná o aktivity školy, kde se ročně zapojí čtvrtnina až třetina všech žáků. Partnerem projektu je Landschaftspflegeverband „Oberes Vogtland“ e.V. (www.riedelhof.de)

Projekt účastníkům stážem pomůže upevnit a procvičit si dosud získané odborné poznatky a dovednosti. Absolvování praxe jim zlepší uplatnění na pracovním trhu. Praxe je rovněž zaměřena na technologie, přístupyh a mechanismy v oblasti údržby krajiny a hospodaření v citlivých regionech. Důraz je dále kladen na rozvoj samostatnosti a komunikace, zlepšení adaptability a orientace v cizojazyčném prostředí. Kromě využití dosavadních znalostí a zkušeností se žáci během stáže seznámí s alternativními postupy v zemědělské výrobě zaměřenými na ekologické i konvenční zemědělství a zdokonalí se v cizím jazyce i na odborné úrovni.

Tento projektový záměr je výsledkem dlouholetého partnerství mezi zemědělskou školou a zemědělskými podniky a dalšími organizacemi, které se zabývají činnostmi v zemědělství v Německé spolkové republice (Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie PLAUENwww.smul.sachsen.de/lfulg/plauen; Agro-Dienst-Markfrucht GmbHwww.agrodienst.de; Agrargenossenschaft „Oberes Vogtland“ e.G. Adorfwww.agova.de; Naturweidehof Wernitzgrün ).
Za SZeŠ Dalovice na projektu pracuje paní Dana Svobodová a Lenka Vaitová.
logo

12.6.2012

Praxe žáků pokračují

Žáci třetího ročníku se během praxe ve školním závodě svezli na koni.

Praxe 3. ročníku

12.6.2012

Školní výlet třeťáků do Zooparku v Chomutově a exkurze do Becherovky

S koncem školního roku souvisí i příjemnější forma vyučování – školní výlet. Žáci třetího ročníku se vypravili první výletní den vlakem do Zooparku v Chomutově. Zde se velmi pečlivě seznámili se zvířecími obyvateli a s prostředím, z kterého původní druh pochází. Po čtyřhodinové prohlídce se opět vrátili vlakem domů plni dojmů.
Následující den se znovu sešli u tržnice a příjemnou procházku po Karlových Varech spojili s návštěvou Muzea Becherovky, kde se díky fundované průvodkyni dozvěděli bližší informace o vzniku, propagaci a výrobě tohoto třináctého pramenu.
Oba výletní dny se vydařily ke spokojenosti všech.

Zoopark Chomutov

10.6.2012

Nová fotogalerie ze zahraniční exkurze žáků školy

NOVÁ FOTOGALERIE Z EXKURZE V HOFU (ČERVEN 2012)

9.6.2012

Praxe žáků pokračují

Žáci druhého ročníku pomáhali ve školním závodě s opravou ohradníku.

Praxe 2. ročníku

Další listy: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301-305 306-310 311-315 316-320 321-325 326-330 331-335 336-340 341-345 346-350 351-355 356-360 361-365 366-370 371-375 376-380 381-385 386-390 391-395 396-400 401-405 406-410 411-415 416-420 421-425 426-430 431-435 436-440 441-445 446-450 451-455 456-460 461-465 466-470 471-475 476-480 481-485 486-490 491-495 496-500 501-505 506-510 511-515 516-520 521-525 526-530 531-535 536-540 541-545 546-550 551-555 556-560 561-565 566-570 571-575 576-580 581-585 586-590 591-595 596-600 601-605 606-610 611-615 616-620 621-625 626-630 631-635 636-640 641-645 646-650 651-655 656-660 661-665 666-670 671-675 676-680 681-685 686-690 691-695 696-700 701-705 706-710 711-715 716-720 721-725 726-730 731-733