Novinky


Přehled toho nejaktuálnějšího:

12.6.2012

Praxe žáků pokračují

Žáci třetího ročníku se během praxe ve školním závodě svezli na koni.

Praxe 3. ročníku

12.6.2012

Školní výlet třeťáků do Zooparku v Chomutově a exkurze do Becherovky

S koncem školního roku souvisí i příjemnější forma vyučování – školní výlet. Žáci třetího ročníku se vypravili první výletní den vlakem do Zooparku v Chomutově. Zde se velmi pečlivě seznámili se zvířecími obyvateli a s prostředím, z kterého původní druh pochází. Po čtyřhodinové prohlídce se opět vrátili vlakem domů plni dojmů.
Následující den se znovu sešli u tržnice a příjemnou procházku po Karlových Varech spojili s návštěvou Muzea Becherovky, kde se díky fundované průvodkyni dozvěděli bližší informace o vzniku, propagaci a výrobě tohoto třináctého pramenu.
Oba výletní dny se vydařily ke spokojenosti všech.

Zoopark Chomutov

10.6.2012

Nová fotogalerie ze zahraniční exkurze žáků školy

NOVÁ FOTOGALERIE Z EXKURZE V HOFU (ČERVEN 2012)

9.6.2012

Praxe žáků pokračují

Žáci druhého ročníku pomáhali ve školním závodě s opravou ohradníku.

Praxe 2. ročníku

8.6.2012

Zahraniční praxe žáků školy

V rámci tradičních projektů se mohu žáci naší školy zúčastnit několika zahraničních praxí.

1. Odborná praxe – zemědělství a ochrana přírody ve Vogtlandu

Již v lednu 2012 byl zahájen vzdělávací projekt v rámci programu Leonardo da Vinci – Projekty mobility.

logo

Účastníky stáží jsou žáci 2. ročníku naší školy. Projekt jim má pomoci upevnit a procvičit si dosud získané poznatky a dovednosti a v rámci individuálních praxí v zemělských a ekologických činnostech získat nové. Základním cílem je zvýšit praktické znalosti a dovednosti pro zlepšení uplatnění na pracovním trhu. Jednou z oblastí praxe je i orientace v používaných technologiích, přístupech a mechanismech v oblasti údržby krajiny a hospodaření v citlivých regionech. Důraz bude kladen na rozvoj samostatnosti a komunikace, zlepšení adaptability a orientace v cizojazyčném prostředí. Kromě využití dosavadních znalostí a zkušeností, se žáci během stáže seznámí s alternativními postupy v zemědělské výrobě zaměřenými na ekologické i konvenční zemědělství a zdokonalí se v cizím jazyce i na odborné úrovni.

Tento projekt je výsledkem dlouholetého partnerství mezi SZeŠ Dalovice, zemědělskými podniky a organizacemi, zabývajícími se činnostmi v zemědělství a ochraně přírody ve Spolkové republice Německo. Celkem 12 žáků se bude v rámci 14-ti denní praxe, která proběhne v červnu a srpnu 2012 ve Voglandu (SRN), podílet na zajišťování běžného chodu jednotlivých zemědělských podniků. Budou pracovat v živočišné i rostlinné výrobě a při údržbě krajiny.


Za SZeŠ Dalovice na projektu pracuje paní Dana Svobodová a Lenka Vaitová.
POKYNY PRO ÚČASTNÍKY POBYTU NA RIEDELHOFU 2012

2. SZeŠ Dalovice je partnerem projektu EKOKEMP 2012 Vogtland

logo - EKOKEMP 2012
Projekt je u mládeže velmi oblíbený a zajímá se o něj i veřejnost. Slouží k údržbě přírody a krajiny. V rámci projektu jsou obhospodařované druhově bohaté horské louky a podmáčené rašelištní louky. Obsahem budou exkurze (Bublava – Bleiberg, horská rašeliniště u Přebuzi a Božího Daru), přednášky pro mládež na téma životní prostředí a ochranu klimatu, společné provádění prací na loukách, společné vzdělávání v oblasti životního prostředí a tématické večery, především pak německo-český večer.

Žadatelem je Naturpark Erzgebirge/Vogtland logo NATURPARK
V letošním roce se zahraničního pobytu zúčastní 12 žáků.

Za SZeŠ Dalovice na projektu pracuje paní Dana Svobodová.
POKYNY PRO ÚČASTNÍKY EKOKEMPU 2012

Další listy: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301-305 306-310 311-315 316-320 321-325 326-330 331-335 336-340 341-345 346-350 351-355 356-360 361-365 366-370 371-375 376-380 381-385 386-390 391-395 396-400 401-405 406-410 411-415 416-420 421-425 426-430 431-435 436-440 441-445 446-450 451-455 456-460 461-465 466-470 471-475 476-480 481-485 486-490 491-495 496-500 501-505 506-510 511-515 516-520 521-525 526-530 531-535 536-540 541-545 546-550 551-555 556-560 561-565 566-570 571-575 576-580 581-585 586-590 591-595 596-600 601-605 606-610 611-615 616-620 621-625 626-630 631-635 636-640 641-645 646-650 651-655 656-660 661-665 666-670 671-675 676-680 681-685 686-690 691-695 696-700 701-705 706-710 711-715 716-720 721-725 726-730 731-732