Novinky


Přehled toho nejaktuálnějšího:

8.6.2012

Zahraniční praxe žáků školy

V rámci tradičních projektů se mohu žáci naší školy zúčastnit několika zahraničních praxí.

1. Odborná praxe – zemědělství a ochrana přírody ve Vogtlandu

Již v lednu 2012 byl zahájen vzdělávací projekt v rámci programu Leonardo da Vinci – Projekty mobility.

logo

Účastníky stáží jsou žáci 2. ročníku naší školy. Projekt jim má pomoci upevnit a procvičit si dosud získané poznatky a dovednosti a v rámci individuálních praxí v zemělských a ekologických činnostech získat nové. Základním cílem je zvýšit praktické znalosti a dovednosti pro zlepšení uplatnění na pracovním trhu. Jednou z oblastí praxe je i orientace v používaných technologiích, přístupech a mechanismech v oblasti údržby krajiny a hospodaření v citlivých regionech. Důraz bude kladen na rozvoj samostatnosti a komunikace, zlepšení adaptability a orientace v cizojazyčném prostředí. Kromě využití dosavadních znalostí a zkušeností, se žáci během stáže seznámí s alternativními postupy v zemědělské výrobě zaměřenými na ekologické i konvenční zemědělství a zdokonalí se v cizím jazyce i na odborné úrovni.

Tento projekt je výsledkem dlouholetého partnerství mezi SZeŠ Dalovice, zemědělskými podniky a organizacemi, zabývajícími se činnostmi v zemědělství a ochraně přírody ve Spolkové republice Německo. Celkem 12 žáků se bude v rámci 14-ti denní praxe, která proběhne v červnu a srpnu 2012 ve Voglandu (SRN), podílet na zajišťování běžného chodu jednotlivých zemědělských podniků. Budou pracovat v živočišné i rostlinné výrobě a při údržbě krajiny.


Za SZeŠ Dalovice na projektu pracuje paní Dana Svobodová a Lenka Vaitová.
POKYNY PRO ÚČASTNÍKY POBYTU NA RIEDELHOFU 2012

2. SZeŠ Dalovice je partnerem projektu EKOKEMP 2012 Vogtland

logo - EKOKEMP 2012
Projekt je u mládeže velmi oblíbený a zajímá se o něj i veřejnost. Slouží k údržbě přírody a krajiny. V rámci projektu jsou obhospodařované druhově bohaté horské louky a podmáčené rašelištní louky. Obsahem budou exkurze (Bublava – Bleiberg, horská rašeliniště u Přebuzi a Božího Daru), přednášky pro mládež na téma životní prostředí a ochranu klimatu, společné provádění prací na loukách, společné vzdělávání v oblasti životního prostředí a tématické večery, především pak německo-český večer.

Žadatelem je Naturpark Erzgebirge/Vogtland logo NATURPARK
V letošním roce se zahraničního pobytu zúčastní 12 žáků.

Za SZeŠ Dalovice na projektu pracuje paní Dana Svobodová.
POKYNY PRO ÚČASTNÍKY EKOKEMPU 2012

8.6.2012

Pro našeho dlouholetého zaraničního partnera jsme realizovali dvoudenní exkurzi

V rámci mezinárodní spolupráce se Saským zemským úřadem pro životní prostředí, zemědělství a geologii a zemědělskou školou v Plauen jsme připravili exkurzi pro 20 farmářů a žáků z Německa. Postupně jsme navštívili farmy a zemědělské provozy (FARMA MLÝNSKÁ – KRASLICE, FARMA RUDOLEC, zemědělský provoz VLS s.p. – BRAŽEC, PIVOVAR PERMON SOKOLOV, FARMA KAMENNÝ DVŮR – Evžen Ifkovich). Pro účastníky byla rovněž připravena prohlídka školního hospodářství a botanické zahrady SZeŠ Dalovice.

Všem, kteří nám umožnili navštívit své provozy a podělit o zkušenosti děkujeme. Exkurze (6. – 7. 6. 2012) byla ze strany našeho partnera hodnocena velice kladně.

Exkurze pro AMT Plauen

4.6.2012

Žáci 3. ročníku společně s němčináři 1. ročníku absolvovali exkurzi

V rámci projektu Karlovarská zahrada v parku v Theresienstein, kde SZeŠ Dalovice je parterem SLP Karlovy Vary, se uskutečnila první exkurze do Hofu. Zahradní architektka představila svou profesi a způsoby práce při tvorbě zahrad a veřejných prostranství. Prošli jsme historický lesopark a místní botanickou zahradu.
logo
Více informací o Theresienstein – nejstarším městském parku v Německu a nejkrásnějším parku Německa roku 2003

Na zpáteční cestě jsme nedaleko Františkových Lázní navštívili národní přírodní rezervaci SOOS. Jedná se o rozsáhlé rašeliniště a slatiniště, kde vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid uhličitý v tzv. mofetách. Prošli jsme naučná stezkou po dně vyschlého jezera, které mělo slanou (minerální) vodu.

Exkurze do HOFU a SOOSu

31.5.2012

Akce pro odbornou veřejnost

Ve čtvrtek 31.5.2012 se na naší škole uskutečnila vzdělávací akce pro odbornou zemědělskou veřejnost Agrotechnické zásahy, eroze půdy, zranitelné oblasti, údržba krajiny – ICT postupy a řešení. Akci lektorsky zajišťovala společnost GEOCENTRUM OLOMOUC

Seminář

30.5.2012

Přednáška AOPK pro žáky 2. ročníku

Další přednášku na téma Dotační tituly v ochraně přírody v České republice si v rámci projektu Leonardo da Vinci „Odborná praxe – zemědělství a příroda ve Vogtlandu“ poslechli žáci 2. ročníku. Přednášku zajišťovali pracovníci AOPK Karlovy Vary.

Přednáška AOPK

Další listy: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301-305 306-310 311-315 316-320 321-325 326-330 331-335 336-340 341-345 346-350 351-355 356-360 361-365 366-370 371-375 376-380 381-385 386-390 391-395 396-400 401-405 406-410 411-415 416-420 421-425 426-430 431-435 436-440 441-445 446-450 451-455 456-460 461-465 466-470 471-475 476-480 481-485 486-490 491-495 496-500 501-505 506-510 511-515 516-520 521-525 526-530 531-535 536-540 541-545 546-550 551-555 556-560 561-565 566-570 571-575 576-580 581-585 586-590 591-595 596-600 601-605 606-610 611-615 616-620 621-625 626-630 631-635 636-640 641-645 646-650 651-655 656-660 661-665 666-670 671-675 676-680 681-685 686-690 691-695 696-700 701-705 706-710 711-715 716-720 721-725 726-730 731-733