Novinky


Přehled toho nejaktuálnějšího:

30.3.2012

Žáci 1. ročníku se vydali po stopách rodiny Becherů

V pátek 30. března 2012 se žáci 1. ročníku zúčastnili společenskovědní exkurze v rámci výuky humanitních předmětů. Po prohlídce části města, kde se nachází pravoslavný kostel a Malá Versailles, zamířili do galerie Becherovy vily, v níž si mohli prohlédnout nejen prostory této zrekonstruované stavby, ale i výstavu skla českých a německých umělců. Zajímavá byla i přednáška vztahující se k historii této památky. Poté zamířily jejich kroky k Muzeu Becherovky. Zde byli fundovaně seznámeni s historií rodu Becherů a výrobou známého 13. pramene. Prošli si nově upravenou expozici a zhlédli tematický film, při němž se osvěžili pohárkem limonády. Exkurze byla zakončena ještě drobnou procházkou po centru lázeňského města. I přes nepřízeň počasí si „prváci“ , vyučující humanitních předmětů i třídní učitel tuto vzdělávací akci pochvalovali.

Vycházka

29.3.2012

Ve školním závodě ve Stráži nad Ohří už mají druhé hříbě.

Hříbě

28.3.2012

Práce pokračují i na školním hospodářství

školní pole - březen 2012

23.3.2012

Odborná praxe ve školním závodě

Ve školním závodě ve Stráži nad Ohří si žáci 3. ročníku vyzkoušeli odebrat krávě krev a MVDr. Antonín Rudolf žákům vysvětlil, proč se krev odebírá.

Odběr krve

23.3.2012

Žáci SZeŠ Dalovice pojedou v létě na EKOKEMP 2012 Vogtland

logo - EKOKEMP 2012 V lednu letošního roku se škola podílela na vypracování projektu EKOKEMP 2012 – Vogtland. V současné době byla žádost podpořena a projekt se uskuteční.
Projekt je u mládeže velmi oblíbený a zajímá se o něj i veřejnost. Slouží k údržbě přírody a krajiny. V rámci projektu jsou obhospodařované druhově bohaté horské louky a podmáčené rašelištní louky. Obsahem budou exkurze (Bublava – Bleiberg, horská rašeliniště u Přebuzi a Božího Daru), přednášky pro mládež na téma životní prostředí a ochranu klimatu, společné provádění prací na loukách, společné vzdělávání v oblasti životního prostředí a tématické večery, především pak německo-český večer.

Žadatelem je Naturpark Erzgebirge/Vogtland logo NATURPARK
Za SZeŠ Dalovice na projektu pracuje paní Dana Svobodová.

Další listy: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301-305 306-310 311-315 316-320 321-325 326-330 331-335 336-340 341-345 346-350 351-355 356-360 361-365 366-370 371-375 376-380 381-385 386-390 391-395 396-400 401-405 406-410 411-415 416-420 421-425 426-430 431-435 436-440 441-445 446-450 451-455 456-460 461-465 466-470 471-475 476-480 481-485 486-490 491-495 496-500 501-505 506-510 511-515 516-520 521-525 526-530 531-535 536-540 541-545 546-550 551-555 556-560 561-565 566-570 571-575 576-580 581-585 586-590 591-595 596-600 601-605 606-610 611-615 616-620 621-625 626-630 631-635 636-640 641-645 646-650 651-655 656-660 661-665 666-670 671-675 676-680 681-685 686-690 691-695 696-700 701-705 706-710 711-715 716-720 721-725 726-730 731-733