Novinky


Přehled toho nejaktuálnějšího:

22.2.2012

SZeŠ Dalovice je partnerem rozvojových projektů ve školní botanické zahradě

Tradiční partner školy EC MELUZÍNA RCAB Ostrov podává dvě projektové žádosti na rozvoj školní botanické zahrady z příspěvků rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství na úseku ochrany životního prostředí.

-- programy ochrany biodiversity

1. Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin

Projekt je zaměřen na zapěstování typických lučních druhů Karlovarského kraje v botanické zahradě v Dalovicích. Doplňkovou aktivitou je shromažďování informací o stavu travních společenstev u registrovaných významných prvků ve prospěch orgánů ochrany přírody.

-- environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO)

2. Ekologická osvětová databáze Rostliny Karlovarského kraje

Projekt je zaměřen na zajištění osvěty široké veřejnosti v otázkách ochrany přírody pomocí internetové databáze rostlin pro ekologickou výchovu a osvětu obyvatel.

Logo EC Meluzína - Karlovarský kraj

16.2.2012

Přeshraniční projekty z našeho kraje získají téměř 1 milion EUR

Rozhodl o tom Monitorovací výbor programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2012 v prosinci v Českém Krumlově. Z 19 schválených projektů s celkovým příspěvkem z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) ve výši 7, 1 milionu EUR jsou 4 z Karlovarského kraje.

Partneři z našeho regionu získají na realizaci těchto 4 projektů téměř 1 milion EUR .

V jednom z podpořených projektů se uskuteční šest setkání studentů středních škol, na kterých mládež za asistence odborníků navrhne možnou podobu plánované Karlovarské zahrady v parku Theresienstein v Hofu. Jednou ze středních škol bude i SZeŠ Dalovice.

logo CÍL 3

Více informací o podpořených projektech v Karlovarském kraji na stránkách krajského úřadu

12.2.2012

Žáci 4. ročníku se zaměřením na myslivost, se pravidelně zapojují do činnosti ČESKOMORAVSKÉ MYSLIVECKÉ JEDNOTY – Okresního mysliveckého spolku Karlovy Vary

PODZIMNÍ KYNOLOGIE NA KARLOVARSKU (čtvrtletník 4/2011, str. 8)

8.2.2012

28. ledna 2012 se konal maturitní ples

Maturitní ples

28.1.2012

Ve školním závodě ve Stráži nad Ohří začaly praxe 1. ročníku

Praxe - Statek Stráž nad Ohří - 1. ročník

Další listy: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301-305 306-310 311-315 316-320 321-325 326-330 331-335 336-340 341-345 346-350 351-355 356-360 361-365 366-370 371-375 376-380 381-385 386-390 391-395 396-400 401-405 406-410 411-415 416-420 421-425 426-430 431-435 436-440 441-445 446-450 451-455 456-460 461-465 466-470 471-475 476-480 481-485 486-490 491-495 496-500 501-505 506-510 511-515 516-520 521-525 526-530 531-535 536-540 541-545 546-550 551-555 556-560 561-565 566-570 571-575 576-580 581-585 586-590 591-595 596-600 601-605 606-610 611-615 616-620 621-625 626-630 631-635 636-640 641-645 646-650 651-655 656-660 661-665 666-670 671-675 676-680 681-685 686-690 691-695 696-700 701-705 706-710 711-715 716-720 721-725 726-730 731-733