Novinky


Přehled toho nejaktuálnějšího:

25.1.2012

Po stopách dalovické historie s žáky 1. ročníku

Součástí výuky dějepisu v 1. ročníku je i seznámení s regionální historií Dalovic, kde sídlí naše střední škola. A aby se zapojili žáci trošku aktivněji, vyšli v průběhu odpoledního vyučování po okolí se starými snímky, dokumentujícími nejbližší pamětihodnosti, a s fotoaparátem. Snažili se s vyučující zachytit Dalovice v současné podobě, tedy nejen zámeček, ale i park, místní kostel. Výstupem by se měla stát nástěnná výstava, na níž bude zajímavé pozorovat dávnou a současnou podobu okolí. (dobové obrázky byly převzaty z historických pohlednic)

Dějepisná vycházka

25.1.2012

Besedy s příslušníkem Policie ČR

V průběhu prvního pololetí proběhly v rámci výuky občanské nauky dvě besedy s příslušníkem Policie ČR, a to s preventistou podpraporčíkem Dvořákem. Žáci prvních a třetích ročníků byli velmi poutavým a poučným způsobem seznámeni s problematikou „Kyberšikany“, která je v současné době hodně aktuální, hlavně ve spojení se sociálními sítěmi (jako je například síť Facebook). Dvouhodinová přednáška byla zpestřena videoukázkami, praktickými radami, jak se vyhnout nebezpečí spojeným s internetem. Zajímavé jistě pro besedující bylo i bližší seznámení s prací Zásahové jednotky Karlovy Vary a celkově s povinnostmi a prací související s Policií ČR.„Třeťáky“ nadchl i výcvik služebních psů, a jelikož zvažují, kam dál po maturitě, ptali se i na možnosti uplatnění v budoucím životě.

„Shrnuto podtrženo“ besedy navazují již na loňský rok a letošní rok potvrdil, že spolupráce s preventisty Policie ČR je velmi inspirativní a potřebná, třeba z důvodu prevence.

23.1.2012

Na SZeŠ byl zahájen vzdělávací program pro farmáře

V pátek 20. ledna byl zahájen vzdělávací program Využívání portálu Farmáře pro evidenci farmy. Hlavním cílem programu je, aby absolventi získali základní dovednosti pro využití PF v oblasti evidence zemědělské prvovýroby. Celkem je připraveno 100 hodin výuky.
Program se realizuje v rámci Projektu UNIV 2 KRAJE – Proměna škol v centra celoživotního učení. Více informací vám budeme průběžně doplňovat.
Portál Farmáře

22.1.2012

SZeŠ Dalovice je partnerem projektu EKOKEMP 2012 Vogtland

logo - EKOKEMP 2012
Projekt je u mládeže velmi oblíbený a zajímá se o něj i veřejnost. Slouží k údržbě přírody a krajiny. V rámci projektu jsou obhospodařované druhově bohaté horské louky a podmáčené rašelištní louky. Obsahem budou exkurze (Bublava – Bleiberg, horská rašeliniště u Přebuzi a Božího Daru), přednášky pro mládež na téma životní prostředí a ochranu klimatu, společné provádění prací na loukách, společné vzdělávání v oblasti životního prostředí a tématické večery, především pak německo-český večer.

Žadatelem je Naturpark Erzgebirge/Vogtland logo NATURPARK
Za SZeŠ Dalovice na projektu pracuje paní Dana Svobodová.

22.1.2012

Pro žáky školy a návštěvníky školní zahrady připravujeme novinky

Jako jeden z výsledků loňských projektů, které byly realizovány ve školní zahradě, budou v zahradě nainstalovány nové informační tabule. K tomu připravilo EC Meluzína RCAB Ostrov novou virtuální prohlídku zahrady.

Prohlídka botanické zahrady

Další listy: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301-305 306-310 311-315 316-320 321-325 326-330 331-335 336-340 341-345 346-350 351-355 356-360 361-365 366-370 371-375 376-380 381-385 386-390 391-395 396-400 401-405 406-410 411-415 416-420 421-425 426-430 431-435 436-440 441-445 446-450 451-455 456-460 461-465 466-470 471-475 476-480 481-485 486-490 491-495 496-500 501-505 506-510 511-515 516-520 521-525 526-530 531-535 536-540 541-545 546-550 551-555 556-560 561-565 566-570 571-575 576-580 581-585 586-590 591-595 596-600 601-605 606-610 611-615 616-620 621-625 626-630 631-635 636-640 641-645 646-650 651-655 656-660 661-665 666-670 671-675 676-680 681-685 686-690 691-695 696-700 701-705 706-710 711-715 716-720 721-725 726-730 731-733