Novinky


Přehled toho nejaktuálnějšího:

18.9.2011

Třetímu ročníku začala praxe v Grandhotelu Pupp.

Praxe - Pupp

18.9.2011

SZeŠ Dalovice je partnerem přeshraničního projektu

logo CÍL 3Škola v rámci odborných aktivit se stala partnerem Správy lázeňských parků Karlovy Vary v projektu KARLOVRASKÁ ZAHRADA V PARKU THERESIENSTEIN. Projekt byl podán v rámci Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007—2013 v srpnu letošního roku. Cílem projektu je vybudovat informační panely na naučné stezce podél řeky Teplé v lázeňském území Karlových Varů, uspořádat několik diskusních kulatých stolů a navštívit zahraničního partnera v Hofu se zaměřením na výměnu zkušeností a rozvoje další spolupráce.

27.8.2011

SZeŠ Dalovice ukončila druhou část žákovského vzdělávacího projektu

Škola v rámci projektu Programu celoživotního učení- Leonardo da Vinci – Projekt mobility 2011, který podala v únoru minulého roku, ukončila druhou část realizace vzdělávacího projektu pro žáky 2. ročníku.

Cílem projektu „Po stopách zemědělství a ekologie ve Vogtlandu“ bylo přiblížit žákům zemědělství a ekologii na vybraných podnicích ve Vogtlandu. Vzhledem k zaměření zemědělství v Karlovarském kraji, které je orientováno především na chov masného skotu a péči o trvalé travní porosty se otevírá žákům možnost seznámit se v oblasti zemědělství ve Vogtlandu s moderními technologiemi v chovu mléčného skotu, ve zpracování orné půdy a s technologiemi pěstování široké škály zemědělských plodin. V oblasti ekologie nahlédli účastníci detailněji do ochrany přírody a péče o krajinu jako nedílné součásti zemědělství a možného přivýdělku pro toto odvětví. Projekt se realizoval ve spolupráci s našimi dlouholetými zahraničními partnery (Spolek pro údržbu krajiny Riedelhof – Landschaftspflegeverband „Oberes Vogtland“ e. V. Markneukirchen, Agro-Dienst-Marktfrucht GmbH a Úřad pro zemědělství a zemědělská škola v Plauen – Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Plauen).

Výstupem projektu bylo osvojení si praktických dovedností v oblasti zemědělství a aktivní ochraně přírody a jejich uplatnění v dalším studiu a osobním životě účastníků stáží. Jednotlivé stáže (červen a srpen) byly nedílnou součástí povinné letní prázdninové praxe Střední zemědělské školy Dalovice.

Riedelhof - certifikáty Riedelhof - certifikáty

Riedelhof - lanové centrum

26.8.2011

I během prázdnin je nutné zajistit chod školního hospodářství

Část žáků 2. ročníku pracuje v rámci praxe na školním hospodářství

Letní prázdninová praxe

25.8.2011

Zahraniční praxe druhé skupiny žáků 2. ročníku na Riedelhofu pozvolna končí

Poslední pracovní den věnovali praktikanti přípravě Riedelhofu na páteční koncert a byli seznámeni se závěrečnou zprávou.

Praktikanti na Riedelhofu měli možnost si po pracovní době vyslechnout zajímavou přednášku o říčních perlorodkách.

Riedelhof - práce, přednáška

Další listy: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301-305 306-310 311-315 316-320 321-325 326-330 331-335 336-340 341-345 346-350 351-355 356-360 361-365 366-370 371-375 376-380 381-385 386-390 391-395 396-400 401-405 406-410 411-415 416-420 421-425 426-430 431-435 436-440 441-445 446-450 451-455 456-460 461-465 466-470 471-475 476-480 481-485 486-490 491-495 496-500 501-505 506-510 511-515 516-520 521-525 526-530 531-535 536-540 541-545 546-550 551-555 556-560 561-565 566-570 571-575 576-580 581-585 586-590 591-595 596-600 601-605 606-610 611-615 616-620 621-625 626-630 631-635 636-640 641-645 646-650 651-655 656-660 661-665 666-670 671-675 676-680 681-685 686-690 691-695 696-700 701-705 706-710 711-715 716-720 721-725 726-730 731-733