Novinky


Přehled toho nejaktuálnějšího:

12.7.2011

Praxe na farmách

Odborná praxe žáků 3. ročníku na farmách v Žalmanově a ve Stráži.

Prázdninová praxe žáků 3. ročníku

1.7.2011

Školní rok skončil

Poslední den ve školním roce dostali žáci 1. ročníku vysvědčení a skupinka žáků 2. ročníku ukončila praxi opékáním špekáčků na školní zahradě.

Konec školního roku

29.6.2011

Letošní praxe 1. ročníku skončily

Žáci prvního ročníku upravovali před nadcházejícím filmovým festivalem zeleň na parkovišti u hotelu Pupp v Karlových Varech.

Praxe - Pupp

27.6.2011

SZeŠ Dalovice ukončila první část žákovského vzdělávacího projektu

Škola v rámci projektu Programu celoživotního učení- Leonardo da Vinci – Projekt mobility 2011, který podala v únoru minulého roku, ukončila první část realizace vzdělávacího projektu pro žáky 2. ročníku.

Cílem projektu „Po stopách zemědělství a ekologie ve Vogtlandu“ je přiblížit žákům zemědělství a ekologii na vybraných podnicích ve Vogtlandu. Vzhledem k zaměření zemědělství v Karlovarském kraji, které je orientováno především na chov masného skotu a péči o trvalé travní porosty se otevírá studentům možnost seznámit se v oblasti zemědělství ve Vogtlandu s moderními technologiemi v chovu mléčného skotu, ve zpracování orné půdy a s technologiemi pěstování široké škály zemědělských plodin. V oblasti ekologie nahlédnou účastníci detailněji do ochrany přírody a péče o krajinu jako nedílné součásti zemědělství a možného přivýdělku pro toto odvětví. Projekt se realizuje ve spolupráci s našimi dlouholetými zahraničními partnery (Spolek pro údržbu krajiny Riedelhof – Landschaftspflegeverband „Oberes Vogtland“ e. V. Markneukirchen, Agro-Dienst-Marktfrucht GmbH a Úřad pro zemědělství a zemědělská škola v Plauen – Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Plauen).

Výstupem projektu je osvojení si praktických dovedností v oblasti zemědělství a aktivní ochraně přírody a jejich uplatnění v dalším studiu a osobním životě účastníků stáží. Jednotlivé stáže probíhají v měsících červnu a srpnu jako nedílná součást povinné letní prázdninové praxe Střední zemědělské školy Dalovice.

Riedelhof - certifikáty

25.6.2011

Praxe na Riedelhofu pomalu končí

Poslední pracovní den strávili praktikanti z Riedelhofu sklízením semen na regionální osivo a údržbou zemědělské mechanizace.

Riedelhof - práce pro LPV a farmy

V sobotu dopoledne navštívili žáci ekotrh v Bad Elster.

Riedelhof - ekotrh

Další listy: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301-305 306-310 311-315 316-320 321-325 326-330 331-335 336-340 341-345 346-350 351-355 356-360 361-365 366-370 371-375 376-380 381-385 386-390 391-395 396-400 401-405 406-410 411-415 416-420 421-425 426-430 431-435 436-440 441-445 446-450 451-455 456-460 461-465 466-470 471-475 476-480 481-485 486-490 491-495 496-500 501-505 506-510 511-515 516-520 521-525 526-530 531-535 536-540 541-545 546-550 551-555 556-560 561-565 566-570 571-575 576-580 581-585 586-590 591-595 596-600 601-605 606-610 611-615 616-620 621-625 626-630 631-635 636-640 641-645 646-650 651-655 656-660 661-665 666-670 671-675 676-680 681-685 686-690 691-695 696-700 701-705 706-710 711-715 716-720 721-725 726-730 731-733