Novinky


Přehled toho nejaktuálnějšího:

18.6.2011

Zahraniční praxe na Riedelhofu pokračuje

Další exkurze vedla praktikanty z Riedelhofu do podniku s chovem masného skotu a koní plemene quarter horse.

Riedelhof - exkurze

15.6.2011

Zahraniční praxe na Riedelhofu 2. den

Praktikanti z Riedelhofu absolvovali hned druhý den po příjezdu celodenní exkurzi do čtyř podniků. První dva podniky byly zaměřeny na výrobu mléka a žáci si mohli prohlédnout mimo jiné i nové dojicí roboty, další podnik se zabýval chovem nosnic a v posledním podniku si praktikanti prohlédli moderní techniku a měli možnost absolvovat testovací jízdu v novém traktoru. Další náplní účastníků praxe bude práce v moderním zemědělském podniku a pomoc při údržbě chráněnných luk.

Riedelhof - 2. den

14.6.2011

Zahraniční praxe 2. ročníku na Riedelhofu začala

Bylo nutné se přestěhovat, ubytovat a seznámit se s novým prostředím.

Riedelhof - 1. den

12.6.2011

Praxe 1. ročníku v letošním školním roce končí

Žáci prvního ročníku využili možnosti se během praxe ve školním závodě svézt na koni.

Praxe - Stráž nad Ohří - 1. ročník

10.6.2011

Ve školní botanické zahradě budou realizovány dva rozvojové projekty ve spolupráci s EC Meluzína

Obnova vybavení botanické zahrady v Dalovicích pro environmentální výchovu obyvatel

Cílem opatření bude:
1. Zdokumentovat obsah tabulí a převést je do vhodného formátu pro editaci v elektronickém prostředí.
2. Zajistit výrobu 9 tabulí a umístit je na nové stojany.

Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin – rozvoj biodiverzity

Cílem opatření bude:
1. Zapěstování typických druhů travních společenstev na botanické zahradě v Dalovicích
2. Biomonitoring vegetace s typickými travinnými společenstvy.

Další listy: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301-305 306-310 311-315 316-320 321-325 326-330 331-335 336-340 341-345 346-350 351-355 356-360 361-365 366-370 371-375 376-380 381-385 386-390 391-395 396-400 401-405 406-410 411-415 416-420 421-425 426-430 431-435 436-440 441-445 446-450 451-455 456-460 461-465 466-470 471-475 476-480 481-485 486-490 491-495 496-500 501-505 506-510 511-515 516-520 521-525 526-530 531-535 536-540 541-545 546-550 551-555 556-560 561-565 566-570 571-575 576-580 581-585 586-590 591-595 596-600 601-605 606-610 611-615 616-620 621-625 626-630 631-635 636-640 641-645 646-650 651-655 656-660 661-665 666-670 671-675 676-680 681-685 686-690 691-695 696-700 701-705 706-710 711-715 716-720 721-725 726-730 731-733