Novinky


Přehled toho nejaktuálnějšího:

10.6.2011

Ve středu 8.6.2011 se uskutečnil na naší škole odborný seminář

V rámci projektu, jehož nositelem je NIDV Karlovy Vary – Studium k výkonu specializovaných činností – Školní koordinátor EVVO, se uskutečnil na naší škole odborný seminář na téma ochrana genofondu.

Botanická zahrada Botanická zahrada - seminář EVVO

10.6.2011

Přednáška v rámci projektu

Žáci druhého ročníku si vyslechli přednášku o dotačních titulech a možných zdrojích peněz v oblasti ochrany přírody.

Přednáška AOPK ČR - střediska Karlovy Vary Logo - LEONARDO DA VINCI

8.6.2011

Žáci naší školy opět na Riedelhofu

8.6.2011 pomáhala skupina žáků třetího ročníku na německém Riedelhofu při organizaci dne dětí. Jejich náplní práce bylo především pomáhat při vození německých a českých dětí na koních.

Dětský den na Riedelhofu

7.6.2011

Praxe 1. ročníku pokračují

Žáci prvního ročníku bílili ve školním závodě stáj pro koně.

Praxe - Stráž nad Ohří - 1. ročník

26.5.2011

SZeŠ Dalovice uspěla s novýn projektem v rámci Leonardo da Vinci: Odborná praxe – zemědělství a ochrana přírody ve Vogtlandu (2012)

Účastníky stáží budou žáci v počátečním odborném vzdělávání oboru agropodnikání (2. ročník – ve školním roce 2011/2012) se zaměřením na chov hospodářských zvířat, pěstování rostlin a ekonomii. Projekt jim má pomoci upevnit a procvičit si dosud získané poznatky a dovednosti a v rámci individuálních praxí v zemělských a ekologických činnostech získat nové. Základní potřebou cílové skupiny je zvýšení praktických znalostí a dovedností pro zlepšení uplatnění na pracovním trhu. Důležitá je i orientace v používaných technologiích, přístupech a mechanismech v oblasti údržby krajiny a hospodaření v citlivých regionech. Důraz je dále kladen na rozvoj samostatnosti a komunikace, zlepšení adaptability a orientace v cizojazyčném prostředí. Kromě využití dosavadních znalostí a zkušeností se žáci během stáže seznámí s alternativními postupy v zemědělské výrobě zaměřenými na ekologické i konvenční zemědělství a zdokonalí se v cizím jazyce i na odborné úrovni.

Specifickými cíly projektu jsou:

1. Zajištění praktických činností v oblasti ochrany přírody a péče o krajinu doplněných o exkurze zaměřené na ochranu rostlin a živočichů

2. Zajištění praktických činností v oblasti zemědělství doplněných o exkurze do zemědělských podniků se zaměřením na chov skotu s tržní produkcí mléka a moderní mechanizaci v rostlinné výrobě (po pracovní době)

Logo - LEONARDO DA VINCI

Další listy: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301-305 306-310 311-315 316-320 321-325 326-330 331-335 336-340 341-345 346-350 351-355 356-360 361-365 366-370 371-375 376-380 381-385 386-390 391-395 396-400 401-405 406-410 411-415 416-420 421-425 426-430 431-435 436-440 441-445 446-450 451-455 456-460 461-465 466-470 471-475 476-480 481-485 486-490 491-495 496-500 501-505 506-510 511-515 516-520 521-525 526-530 531-535 536-540 541-545 546-550 551-555 556-560 561-565 566-570 571-575 576-580 581-585 586-590 591-595 596-600 601-605 606-610 611-615 616-620 621-625 626-630 631-635 636-640 641-645 646-650 651-655 656-660 661-665 666-670 671-675 676-680 681-685 686-690 691-695 696-700 701-705 706-710 711-715 716-720 721-725 726-730 731-733