Novinky


Přehled toho nejaktuálnějšího:

26.2.2011

SZeŠ Dalovice na FACEBOOKU

SZeŠ Dalovice na FACEBOOKU

19.2.2011

BLOG a FACEBOOK o školních koních

Skupina současných a bývalých žáků společně s vedoucí učitelkou praxe shromáždili informace o školních koních, kteří jsou ustájeni ve školním závodě ve Stráži nad Ohří.

Školní koně na FACEBOOKU

Internetové stránky o školních koních SZeŠ Dalovice, a ne jen o nich

18.2.2011

SZeŠ Dalovice podala nový projekt v rámci Leonardo da Vinci: Odborná praxe – zemědělství a ochrana přírody ve Vogtlandu (2012)

Účastníky stáží jsou žáci v počátečním odborném vzdělávání oboru agropodnikání (2. ročník) se zaměřením na chov hospodářských zvířat, pěstování rostlin a ekonomii. Projekt jim má pomoci upevnit a procvičit si dosud získané poznatky a dovednosti a v rámci individuálních praxí v zemělských a ekologických činnostech získat nové. Základní potřebou cílové skupiny je zvýšení praktických znalostí a dovedností pro zlepšení uplatnění na pracovním trhu. Důležitá je i orientace v používaných technologiích, přístupech a mechanismech v oblasti údržby krajiny a hospodaření v citlivých regionech. Důraz je dále kladen na rozvoj samostatnosti a komunikace, zlepšení adaptability a orientace v cizojazyčném prostředí. Kromě využití dosavadních znalostí a zkušeností se žáci během stáže seznámí s alternativními postupy v zemědělské výrobě zaměřenými na ekologické i konvenční zemědělství a zdokonalí se v cizím jazyce i na odborné úrovni.

Specifickými cíly projektu jsou:

1. Zajištění praktických činností v oblasti ochrany přírody a péče o krajinu doplněných o exkurze zaměřené na ochranu rostlin a živočichů

2. Zajištění praktických činností v oblasti zemědělství doplněných o exkurze do zemědělských podniků se zaměřením na chov skotu s tržní produkcí mléka a moderní mechanizaci v rostlinné výrobě (po pracovní době)

Logo - LEONARDO DA VINCI

18.2.2011

SZeŠ Dalovice se zapojí do projektu CESTY ZÁMECKÝCH PÁNŮ

Žáci letošního 2. ročníku se budou moci zapojit do projektu CESTY ZÁMECKÝCH PÁNŮ. Ten byl podán v roce 2010 v rámci Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013 – Osa IV. LEADER – Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.

Spolupracujícím žadatelem byla MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA Náš region, občanské sdružení Teplá.

Hlavním předmětem zapojení našich žáků do projektu je mapování objektů historické zahradní architektury a krajinných struktur na území Tepelska. Výsledky budou sloužit k získání nových poznatků a rozšíření povědomí o v současnosti pozapomenutých místech přírodního a kulturního dědictví mnohdy nečekané hodnoty.

Výsledky a přínos spolupráce budou propagovány formou webových stránek projektu, vydáním a distribucí informační brožury, obsahující výsledky projektu a společnými exkurzemi.

Více informací o projektu podá za SzeŠ Dalovice Mgr. Vladimír Zicha.

Logo - LEADER+

11.2.2011

Žáci školy při péči o koně během jarních prázdnin

Chov koní - únor 2011

Další listy: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301-305 306-310 311-315 316-320 321-325 326-330 331-335 336-340 341-345 346-350 351-355 356-360 361-365 366-370 371-375 376-380 381-385 386-390 391-395 396-400 401-405 406-410 411-415 416-420 421-425 426-430 431-435 436-440 441-445 446-450 451-455 456-460 461-465 466-470 471-475 476-480 481-485 486-490 491-495 496-500 501-505 506-510 511-515 516-520 521-525 526-530 531-535 536-540 541-545 546-550 551-555 556-560 561-565 566-570 571-575 576-580 581-585 586-590 591-595 596-600 601-605 606-610 611-615 616-620 621-625 626-630 631-635 636-640 641-645 646-650 651-655 656-660 661-665 666-670 671-675 676-680 681-685 686-690 691-695 696-700 701-705 706-710 711-715 716-720 721-725 726-730 731-733