Novinky


Přehled toho nejaktuálnějšího:

4.2.2011

Škola ukončila přípravu vzdělávacího kurzu v rámci Projekt UNIV 2 – KRAJE

Projekt UNIV 2 – KRAJE (Proměna škol v centra celoživotního učení) je individuální národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy , jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Projekt pomáhá středním školám při proměně v centra celoživotního učení, která budou nejen učit žáky v rámci počátečního vzdělávání, ale budou nabízet i nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro dospělé.

Logo - projekt UNIV2 KRAJE

Hlavním cílem vzdělávacího programu Využívání portálu Farmář pro evidenci farmy – obecné podmínky využívání je, aby absolvent disponoval všemi kompetencemi nezbytnými pro úspěšné užívání portálu Farmář (dále jen PF). Vzdělávací program je tvořen přímou výukou vedenou odbornými lektory s důrazem na praktické procvičování probíraného učiva. Je proto vhodný především pro uživatele, kteří s PF začínají. Program vede k získání základní dovednosti pro využití PF v oblasti evidence zemědělské prvovýroby. Je určen všem stupňům managementu na zemědělských podnicích, u kterého se předpokládá minimálně středoškolské odborné vzdělání.
Absolvent bude schopen ovládat PF na základní uživatelské úrovni a bude připraven pokračovat v navazujících aplikacích.

O realizaci programu Vás budeme informovat.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací naleznete na internetovém serveru projektu

3.2.2011

Praxe žáků 3. ročníku u VLS s.p. skončily

Třetí skupina žáků třetího ročníku absolvovala praxi na farmě v Malém Hlavákově. Praxe byla zaměřena na telení skotu a provoz zemědělského podniku se živočišnou výrobou. Praxe se uskutečnila v moderních provozech farem Vojenských lesů a statků s.p. – divize Karlovy Vary.

Praxe - Malý Hlavákov 2011 - 3

28.1.2011

Praxe žáků 3. ročníku u VLS s.p. pokračují

Druhá skupina žáků třetího ročníku absolvovala praxi na farmě v Malém Hlavákově. Praxe byla zaměřena na telení skotu a provoz zemědělského podniku se živočišnou výrobou. Praxe se uskutečnila v moderních provozech farem Vojenských lesů a statků s.p. – divize Karlovy Vary.

Praxe - Malý Hlavákov 2011 - 2

26.1.2011

Praxe žáků 3. ročníku u VLS s.p.

První skupina žáků třetího ročníku zahájila letošní praxi v Malém Hlavákově. Praxe je zaměřena na telení skotu a provoz zemědělského podniku se živočišnou výrobou. Praxe se uskutečnila v moderních provozech farem Vojenských lesů a statků s.p. – divize Karlovy Vary.

Praxe - Malý Hlavákov 2011 - 1

22.1.2011

Individuální praxe žáků pokračují i v GRANDHOTELU PUPP

Žáci 3. ročníku se podílí na úpravě květinové výzdoby hotelu.


Praxe - Pupp

Další listy: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301-305 306-310 311-315 316-320 321-325 326-330 331-335 336-340 341-345 346-350 351-355 356-360 361-365 366-370 371-375 376-380 381-385 386-390 391-395 396-400 401-405 406-410 411-415 416-420 421-425 426-430 431-435 436-440 441-445 446-450 451-455 456-460 461-465 466-470 471-475 476-480 481-485 486-490 491-495 496-500 501-505 506-510 511-515 516-520 521-525 526-530 531-535 536-540 541-545 546-550 551-555 556-560 561-565 566-570 571-575 576-580 581-585 586-590 591-595 596-600 601-605 606-610 611-615 616-620 621-625 626-630 631-635 636-640 641-645 646-650 651-655 656-660 661-665 666-670 671-675 676-680 681-685 686-690 691-695 696-700 701-705 706-710 711-715 716-720 721-725 726-730 731-733