Novinky


Přehled toho nejaktuálnějšího:

21.1.2011

Praxe 3. ročníku – SOKOLOVSKÁ UHELNÁ a.s.

Žáci druhé skupiny třetího ročníku si před odjezdem na praxi do Malého Hlavákova prohlédli chov masného skotu Sokolovské uhelné ve Starém Sedle.
Praxe

16.1.2011

Péče o koně ve školním závodě ve Stráži nad Ohří

Péče o koně ve Stráži nad Ohří

13.1.2011

Praxe 3. ročníku – SOKOLOVSKÁ UHELNÁ a.s.

Žáci třetího ročníku si před odjezdem na praxi do Malého Hlavákova prohlédli chov masného skotu Sokolovské uhelné ve Starém Sedle.
Praxe

7.1.2011

PRAXE žáků 3. ročníku v Malém Hlavákově je připravena

Tradiční odborná praxe žáků 3. ročníku je připravena na 24.1. – 1.2.2011. Žáci se postupně ve třech skupinách vystřídají v moderním zemědělském provozu Vojenských lesů a statků s.p. v Malém Hlavákově. Praxe je zaměřena zejména na telení krav.

6.1.2011

Škola vyhodnotila rozvojové projekty v botanické zahradě za rok 2010

Již v průběhu loňského roku jsme vás informovali o probíhajících rozvojových projektech ve školní botanické zahradě. Jednalo se o tyto projekty:

1. Management registrovaného významného krajinného prvku v roce 2010 (projekt byl financován Magistrátem města Karlovy Vary – odborem životního prostředí).

V rámci navrhovaných opatření byly zapěstovány další rostliny s cílem dosáhnout na konci roku 2010 počtu 120 taxonů. Dále bylo provedeno doplnění rašeliny do biotopového koutku věnovaného rašeliništím a mokřadním rostlinám.V obnovovaných částech zahrady byla provedena manipulace zeminy pomocí malého nakladače.

2. Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin (projekt byl financován EC Meluzína RCAB, Českým svazem ochránců přírody v rámci národního programu „Ochrana biodiversity“ a z prostředků příspěvku Karlovarského kraje).

Cíle projektu:
1. zapěstování typických druhů travních společenstev
2. metodická pomoc při zakládání sbírkové části
3. propagace druhově pestrých luk u široké veřejnosti
4. využití lučních rostlin pro ekologickou výchovu.

Luční rostliny Karlovarska v botanické zahradě SZeŠ Dalovice (soubor ke stažení – formát PowerPoint 2003)

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – 1

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – 2

3. Využití botanické zahrady v Dalovicích pro environmentální výchovu obyvatel (projekt byl financován EC Meluzína RCAB a z prostředků příspěvku Karlovarského kraje).

Cíle projektu:
1. připravit kolekci bežných polních plodin
2. připravit kolekci plevelů
3. vybavit všechny druhy rostoucí ve sbírkové části popiskami
4. provést úpravy části botanické zahrady tak, aby připomínala přírodní biotop rašelinište
5. zajistit propagaci botanické zahrady pomocí internetových stránek
6. vypracovat sérii digitálních pruvodců botanickou zahradou pro environmentální výchovu obyvatel

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Zemědělské plodiny v botanické zahradě SZeŠ Dalovice (soubor ke stažení – formát PowerPoint 2003)

V současné době se v zahradě nachází sbírka regionální květeny Karlovarska obsahující cca 120 druhů rostlin. Dále je zde umístěna kolekce zemědělských plodin volné krajiny v počtu 40 druhů rostlin. Dendrologická část sbírky zahrnuje cca 150 taxonů – druhů a kultivarů – běžných okrasných dřevin. Nově jsou připravovány části zahrady věnované mokřadům a rašeleništím. Sbírky jsou doplněny souborem tabulí s tématy pro ekologickou výchovu obyvatel. Zahrada je volně přístupná veřejnosti.


Základní informace o zahradě – prezentace (soubor ke stažení – formát PowerPoint 2003)

Kontakty:
Mgr. Vladimír ZICHA, tel. 736 514 081, vladimir-zicha (at) volny.cz
Ing. Jindřich KOŠNER, kosner (at) volny.cz
Ing. Martin LÍPA, tel. 777 086 620, ec.meluzina (at) volny.cz, http://www.meluzina.info/

Další listy: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301-305 306-310 311-315 316-320 321-325 326-330 331-335 336-340 341-345 346-350 351-355 356-360 361-365 366-370 371-375 376-380 381-385 386-390 391-395 396-400 401-405 406-410 411-415 416-420 421-425 426-430 431-435 436-440 441-445 446-450 451-455 456-460 461-465 466-470 471-475 476-480 481-485 486-490 491-495 496-500 501-505 506-510 511-515 516-520 521-525 526-530 531-535 536-540 541-545 546-550 551-555 556-560 561-565 566-570 571-575 576-580 581-585 586-590 591-595 596-600 601-605 606-610 611-615 616-620 621-625 626-630 631-635 636-640 641-645 646-650 651-655 656-660 661-665 666-670 671-675 676-680 681-685 686-690 691-695 696-700 701-705 706-710 711-715 716-720 721-725 726-730 731-733