Novinky


Přehled toho nejaktuálnějšího:

10.8.2010

Praxe v Riedelhofu – 3. den

Úterní dopolední náplní práce žáků byla údržba orchideové louky u Gopplasgrȕnu. Po obědě praktikanti sbírali v rámci projektu regionálního osiva odkvetlá květenství chrpy parukářky, které následně rozložili k sušení na plachty, k dalšímu využití pro osev nově zakládaných nebo druhově chudých luk.

Riedelhof-8-2010 - 3. den
Logo - LEONARDO DA VINCI - ČNF budoucnosti

9.8.2010

Praxe v Riedelhofu – 2. den

Druhý den dopoledne se žáci seznámili s údržbou biotopu a po obědě pokračovali v úklidových pracích kolem Riedelhofu.

Riedelhof-8-2010 - 2. den

8.8.2010

Žáci 2. ročníku naší školy zahájili 2. cyklus letní zahraniční praxe

Škola v rámci projektu Programu celoživotního učení- Leonardo da Vinci – Projekt mobility 2009, zahájila v neděli 8.8.2010 zahraniční praxi.
Jedním z hlavních cílů projektu"Vogtland – zemědělství a ekologie trochu jinak" je spolupráce a podpora rozvoje zemědělství, sadařství a environmentálního vzdělávání a to zejména ve venkovských oblastech. Projekt „Vogtland – zemědělství a ekologie trochu jinak“ vznikl na základě dlouholeté spolupráce s přeshraničními partnery Landschaftspflegeverband „Oberes Vogtland“ e. V. se sídlem v Markneukirchen a Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie se sídlem v Plauen a je zaměřen na vzdělávací potřeby studentů Střední zemědělské školy Dalovice. Pobyt žáků je podpořen rovněž ČESKO-NĚMECKÝM FONDEM BUDOUCNOSTI.

Po příjezdu na Riedelhof proběhlo uvítání žáků a dozoru vedoucím LPV „Oberes Vogtland“ Ing. Christophem Mannem a hned poté se žáci zapojili do drobných úklidových prací kolem střediska.

O činnosti našich žáků na Riedelhofu budete informováni i prostřednictvím vysílání REGIONÁLNÍ TELEVIZE R1 VŘÍDLO.

Riedelhof-8-2010 - 1. den

7.8.2010

I o prázdninách se pracuje ve školní botanické zahradě

V roce 2010 připravilo Ekologické centrum Meluzína – Regionální centrum Asociace Brontosaura (EC Meluzína) ve spolupráci se Střední zemědělskou školou Dalovice několik projektů zaměřených na rozšíření sbírky lučních druhů Karlovarského kraje. Projekty se realizují i během školních prázdnin díky laskavé podpoře Krajského úřadu Karlovarského kraje, Magistrátu města Karlovy Vary a otevřeného výběrového řízení Ochrana biodiversity administrovaného Českým svazem ochránců přírody.Všem touto cestou děkujeme za podporu našeho úsilí.

Školní botanická zahrada SZeŠ Dalovice

Hlavní společnou činností EC Meluzína a SZeŠ Dalovice je budování sbírky rostlin Karlovarského kraje. Sbírka je umístěna ve školní botanické zahradě v Dalovicích, byla založena v 60. letech 20. století. V současnosti zde nalezneme velmi hezkou kolekci běžných okrasných dřevin (cca 150 taxonů), jezírko a poměrně rozsáhlou plochu se sbírkou bylin. Nechybí ani volné plochy trávníků uvnitř zahrady a v těsném sousedství. Základní údržbu zajišťuje Střední zemědělská škola v Dalovicích. Žáci této školy zahradu využívají k praktické a odborné výuce. Zahrada je volně přístupná veřejnosti.

O školní botanické zahradě se můžete rovněž dočíst v PRŮVODCI – BOTANICKÉ ZAHRADY A ARBORETA ČESKÉ REPUBLIKY (ACADEMIA 2010).
Obálka připravované publikace

V roce 2010 přímo ve školní botanické zahradě PROBÍHAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ práce:
1. Zapěstování typických druhů travních společenstev
2. Připrava kolekce běžných polních plodin
3. Připrava kolekce plevelů
4. Doplnění popisek u všech druhů rostoucích ve sbírkové části
5. Úprava části zahrady na přírodní biotop rašeliniště

V roce 2010 budou předmětem přenosu výhradně běžné druhy travních a polních společenstev. Pro jejich přenosy není zapotřebí výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů.Dlouhodobým cílem je získat zkušenosti s pěstováním planě rostoucích rostlin. V příštích letech bychom velmi rádi přenesli pomocí výsevů do botanické zahrady záložní rostliny některých ohrožených druhů Karlovarského kraje.
Botanická zahrada - srpen 2010

6.8.2010

Prezentace činnosti SZeŠ Dalovice v regionálním vysílání TELEVIZE VŘÍDLO R1

Činnost našich žáků měli možnost shlédnout diváci REGIONÁLNÍ TELEVIZE R1 VŘÍDLO v úterý 3.8.2010. Reportáž se natáčela na 10. ekokempu ve Vogtlandu. Pro ty, kteří chtějí reportáž shlédnout, jsme připravili přímý vstup do archivu televize.

REPORTÁŽVstup - REGIONÁLNÍ VYSÍLÁNÍ VŘÍDLO R1 3.8.2010

Další listy: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301-305 306-310 311-315 316-320 321-325 326-330 331-335 336-340 341-345 346-350 351-355 356-360 361-365 366-370 371-375 376-380 381-385 386-390 391-395 396-400 401-405 406-410 411-415 416-420 421-425 426-430 431-435 436-440 441-445 446-450 451-455 456-460 461-465 466-470 471-475 476-480 481-485 486-490 491-495 496-500 501-505 506-510 511-515 516-520 521-525 526-530 531-535 536-540 541-545 546-550 551-555 556-560 561-565 566-570 571-575 576-580 581-585 586-590 591-595 596-600 601-605 606-610 611-615 616-620 621-625 626-630 631-635 636-640 641-645 646-650 651-655 656-660 661-665 666-670 671-675 676-680 681-685 686-690 691-695 696-700 701-705 706-710 711-715 716-720 721-725 726-730 731-733