Novinky


Přehled toho nejaktuálnějšího:

18.6.2010

Zahraniční praxe pokračuje – 6. den

Při pátečním deštivém počasí vyslechli praktikanti na Riedelhofu zajímavou přednášku od pracovníků AOPK K.Vary na téma dotační tituly v ochraně přírody a také o ochraně vodních ploch a vodních živočichů. Zbývající volný čas trávili žáci podle sebe.
Riedelhof-6-2010 - 6. den

17.6.2010

Zahraniční praxe pokračuje – 5. den

Praktikanti z Riedelhofu strávili čtvrtek prací v dalším sadu a po práci je čekala exkurze do zemědělského podniku s chovem koní a skotu.

Riedelhof-6-2010-4.den

17.6.2010

Zahraniční praxe pokračuje – 4. den

Pro praktikanty z Riedelhofu připravil náš dlouholetý přeshraniční parner LfULG Plauen exkurzní den. Žáci navštívili nejprve dva zemědělské podniky. První zemědělský podnik byl konvenční a žáci se v něm seznámili s chovem mléčného skotu, výkrmem prasat a zemědělskou mechanizací. Druhý navštívený podnik hospodaří ekologicky, chová rovněž mléčný skot a prasata na výkrm a disponuje velkým strojovým parkem pro rostlinnou výrobu. Součástí návštěvy ekologického podniku bylo i hodnocení porostů obilovin a krmných plodin a také návštěva malé prodejny, která slouží k přímému prodeji vlastních produktů. Žáci tak mohli porovnat oba způsoby hospodaření. Na závěr dne pak navštívili Německo – německé muzeum, ve kterém se dozvěděli informace o historii poválečného Německa.

Riedelhof-6-2010-3.den

Praxe probíhá v rámci projektu Programu celoživotního učení- Leonardo da Vinci – Projekt mobility 2009, který je podpořen Česko-německým fondem budoucnosti

15.6.2010

Zahraniční praxe pokračuje – 3. den

Třetí den strávili praktikanti z Riedelhofu prací v ovocném sadu v Gopplassgruenu.

Riedelhof-6-2010-3.den

14.6.2010

Zahraniční praxe pokračuje – 2. den

Žáci se zúčastnili bonitace luk v rámci soutěže „O nejhezčí horskou louku“, která se koná již 8. rok. Louky hodnotí komise sestavená z odborníků na zemědělství a ochranu přírody. Žáci se snažili určovat rostliny v lučním porostu a pokud si nevěděli rady, měli možnost své nálezy zkonzultovat například s pracovníky AOPK Karlovy Vary. I přes nepřízeň počasí se akce vydařila.

Praxe - 2. ročník Riedelhof 6-2010 2. den

Praxe probíhá v rámci projektu Programu celoživotního učení- Leonardo da Vinci – Projekt mobility 2009, který je podpořen Česko-německým fondem budoucnosti

Další listy: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301-305 306-310 311-315 316-320 321-325 326-330 331-335 336-340 341-345 346-350 351-355 356-360 361-365 366-370 371-375 376-380 381-385 386-390 391-395 396-400 401-405 406-410 411-415 416-420 421-425 426-430 431-435 436-440 441-445 446-450 451-455 456-460 461-465 466-470 471-475 476-480 481-485 486-490 491-495 496-500 501-505 506-510 511-515 516-520 521-525 526-530 531-535 536-540 541-545 546-550 551-555 556-560 561-565 566-570 571-575 576-580 581-585 586-590 591-595 596-600 601-605 606-610 611-615 616-620 621-625 626-630 631-635 636-640 641-645 646-650 651-655 656-660 661-665 666-670 671-675 676-680 681-685 686-690 691-695 696-700 701-705 706-710 711-715 716-720 721-725 726-730 731-733