Novinky


Přehled toho nejaktuálnějšího:

26.5.2010

Žáci školy se připravují na zahraniční praxi

Škola v rámci projektu Programu celoživotního učení- Leonardo da Vinci – Projekt mobility 2009, připravuje žáky 2. ročníku na zahraniční praxi.
Jedním z hlavních cílů projektu"Vogtland – zemědělství a ekologie trochu jinak" je spolupráce a podpora rozvoje zemědělství, sadařství a environmentálního vzdělávání a to zejména ve venkovských oblastech. Projekt „Vogtland – zemědělství a ekologie trochu jinak“ vznikl na základě dlouholeté spolupráce s přeshraničními partnery Landschaftspflegeverband „Oberes Vogtland“ e. V. se sídlem v Markneukirchen a Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie se sídlem v Plauen a je zaměřen na vzdělávací potřeby studentů Střední zemědělské školy Dalovice.

Logo - LEONARDO DA VINCI - ČNF budoucnosti

Fotografie z minulého roku. V sekci FOTOGALERIE jsou k nahlédnutí i další fotografie z minulého roku. Zahraniční praxe žáků - 2009

26.5.2010

Škola uspěla s projektem na rozvoj botanické zahrady

Škola požádala Magistrát města Karlovy Vary – odbor životního prostředí o finannční prostředky na management registrovaného významného krajinného prvku v roce 2010.
V současné době se v zahradě nachází sbírka regionální květeny Karlovarska obsahující cca 80 druhů rostlin. Dále je zde umístěna kolekce zemědělských plodin volné krajiny v počtu 40 druhů rostlin. Dendrologická část sbírky zahrnuje cca 150 taxonů – druhů a kultivarů – běžných okrasných dřevin. Nově jsou připravovány části zahrady věnované mokřadům a rašeleništím. Sbírky jsou doplněny souborem tabulí s tématy pro ekologickou výchovu obyvatel. Zahrada je volně přístupná veřejnosti.
V rámci navrhovaných opatření budou zapěstovány další rostliny s cílem dosáhnout na konci roku 2010 počtu 120 taxonů. Dále bude provedeno doplnění rašeliny do biotopového koutku věnovaného rašeliništím a mokřadním rostlinám.V obnovovaných částech zahrady bude provedena manipulace zeminy pomocí malého nakladače.

Botanická zahrada - květen 2010 Botanická zahrada - květen 2010

25.5.2010

Maturitní zkoušky pokračují – teorie, 2. den

Od pondělí 24.5.2010 pokračují na SZeŠ Dalovice maturitní zkoušky z teoretických předmětů.

Maturitní zkoušky - teorie

25.5.2010

Maturitní zkoušky pokračují

Od pondělí 24.5.2010 pokračují na SZeŠ Dalovice maturitní zkoušky z teoretických předmětů.

Maturitní zkoušky - teorie

23.5.2010

Maturitní zkoušky pokračují

Žáci postupně absolvují maturitní zkoušku z praktických odborných předmětů.

Maturitní zkoušky - praxe

Další listy: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301-305 306-310 311-315 316-320 321-325 326-330 331-335 336-340 341-345 346-350 351-355 356-360 361-365 366-370 371-375 376-380 381-385 386-390 391-395 396-400 401-405 406-410 411-415 416-420 421-425 426-430 431-435 436-440 441-445 446-450 451-455 456-460 461-465 466-470 471-475 476-480 481-485 486-490 491-495 496-500 501-505 506-510 511-515 516-520 521-525 526-530 531-535 536-540 541-545 546-550 551-555 556-560 561-565 566-570 571-575 576-580 581-585 586-590 591-595 596-600 601-605 606-610 611-615 616-620 621-625 626-630 631-635 636-640 641-645 646-650 651-655 656-660 661-665 666-670 671-675 676-680 681-685 686-690 691-695 696-700 701-705 706-710 711-715 716-720 721-725 726-730 731-733