Novinky


Přehled toho nejaktuálnějšího:

22.1.2010

Odborná praxe v moderních provozech

V průběhu ledna navštívili žáci 3. ročníku farmu ve Starém Sedle, která je v majetku Sokolovské uhelné a.s. Na farmě se zaměřili především na prohlídku zimovišť pro březí a otelené krávy, porodny a dalšího zázemí pro chov masného skotu, hodnotili kvalitu krmiva. Bohužel se ani jedné skupině nepodařilo vidět na vlastní oči příchod telete na svět. Největší úspěch sklidila ale i tak čerstvě narozená telata v porodně.

Praxe - Sokolovská uhelná a.s.

7.1.2010

I v zimě se staráme o školní koně

I v současných mrazivých dnech jezdí naše žákyně po vyučování za školními koňmi a vozí jim různé dobroty.

Školní koně ve Stráži nad Ohří

6.1.2010

Beseda s pracovníkem ČZU Praha u nás ve škole

Dnes proběhla prezentace o nabízených studijních programech vyučovaných na ČZU Praha v příštím školním roce 2010/2011, a to zejména na FAKULTĚ AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ.

Zájemcům o studium na FAPPZ se nabízí široké spektrum biologických oborů jak v aplikované, tak i v teoretické formě – je možno studovat základní principy zemědělství, zahradnictví, ale také problematiku zpracování, kvality a ekonomiky produkce potravin a ostatních surovin, využití odpadů, péči o krajinu a životní prostředí a revitalizaci venkova.

Více informací získáte přímo na stránkách FAPPZ ČZU Praha

Beseda se zástupci ČZU Praha

20.12.2009

Ochrana přírody v ekologickém zemědělství

Praktická příručka pro ekologické zemědělství v severovýchodním regionu Německa aplikovatelná na české podmínky.

Více informací o příručce a možnost jejího stažení z portálu AGRONAVIGÁTOR (UZEI Praha)

10.12.2009

Momentky z výuky tělesné výchovy 3. ročníku

Tělesná výchova - prosinec 2009, 3. ročník

Další listy: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301-305 306-310 311-315 316-320 321-325 326-330 331-335 336-340 341-345 346-350 351-355 356-360 361-365 366-370 371-375 376-380 381-385 386-390 391-395 396-400 401-405 406-410 411-415 416-420 421-425 426-430 431-435 436-440 441-445 446-450 451-455 456-460 461-465 466-470 471-475 476-480 481-485 486-490 491-495 496-500 501-505 506-510 511-515 516-520 521-525 526-530 531-535 536-540 541-545 546-550 551-555 556-560 561-565 566-570 571-575 576-580 581-585 586-590 591-595 596-600 601-605 606-610 611-615 616-620 621-625 626-630 631-635 636-640 641-645 646-650 651-655 656-660 661-665 666-670 671-675 676-680 681-685 686-690 691-695 696-700 701-705 706-710 711-715 716-720 721-725 726-730 731-733