Novinky


Přehled toho nejaktuálnějšího:

29.9.2009

Výuka tělesné výchovy – žáci 2. ročníku

Tělesná výchova - září 2009

29.9.2009

Praxe v ÚKZUZ – stanice Krásné Údolí

Koncem září žáci 1. – 3. ročníku absolvovali praxi v ÚKZUZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství) a v oblasti živočišné produkce. Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Praxe v Krásném Údolí

24.9.2009

Odborná exkurze našich žáků

23. září proběhly v Nebanicích u Chebu výkonnostní zkoušky tříletých klisen. Žáci 3. a 4. ročníku mohli vidět předvádění klisen na ruce, skok ve volnosti, po sedlem pak také drezurní úlohu a skoky. K vidění bylo 15 koní a akce se zdařila i díky pěknému počasí.

Nebanice 2009

23.9.2009

Zpráva o konání zahraniční praxe v německém Vogtlandu

Krátkou zprávu o uskutečněné praxi na německých farmách si můžete přečíst v odkazu STUDENTSKÁ SEKCE

Praxe v SRN - září 2009

23.9.2009

Nové internetové stránky RC PRO-BIO Severozápad působícího při SZeŠ Dalovice

Regionální centrum PRO-BIO Severozápadní Čechy sdružuje více než 130 ekologických farem, které hospodaří v Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Liberckém kraji.
Farmy hospodaří v horských a podhorských oblastech příhraničních hor. Většina podniků se věnuje chovu skotu bez tržní produkce mléka, chovu ovcí a koz na trvalých travních porostech. Část farem se zaměřila na produkci obilovin a dalších zrnin.Obhospodařujeme kolem 40 000 ha zemědělské půdy.
Některé subjekty zpracovávají svoji produkci na farmách – vyrábí sýry z ovčího, kozího a kravského mléka a produkují velmi kvalitní maso.
Členy RC Severozápad je také řada farem chovajících koně a zabývajících se agroturistikou.

RC - Severozápad

Další listy: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301-305 306-310 311-315 316-320 321-325 326-330 331-335 336-340 341-345 346-350 351-355 356-360 361-365 366-370 371-375 376-380 381-385 386-390 391-395 396-400 401-405 406-410 411-415 416-420 421-425 426-430 431-435 436-440 441-445 446-450 451-455 456-460 461-465 466-470 471-475 476-480 481-485 486-490 491-495 496-500 501-505 506-510 511-515 516-520 521-525 526-530 531-535 536-540 541-545 546-550 551-555 556-560 561-565 566-570 571-575 576-580 581-585 586-590 591-595 596-600 601-605 606-610 611-615 616-620 621-625 626-630 631-635 636-640 641-645 646-650 651-655 656-660 661-665 666-670 671-675 676-680 681-685 686-690 691-695 696-700 701-705 706-710 711-715 716-720 721-725 726-730 731-733