Novinky


Přehled toho nejaktuálnějšího:

22.9.2009

Malé připomenutí letního EKOKEMPU 2009

Na přelomu července a srpna strávily tři studentky 14 dní na mezinárodním ekokempu v německém Muehlleithenu. Kromě údržby arnikových luk byl pro účastníky připraven bohatý doprovodný program a nikomu z účastníků se nechtělo domů. Mezinárodní ekokemp byl financován z evropského programu Cíl 3.

Ekokemp 2009 - SRN

22.9.2009

Praktické cvičení

V průběhu měsíce září mohou díky příznivému počasí probíhat praktická cvičení neustále venku. Na obrázcích jsou žáci 2. ročníku při cvičení z předmětu ZÁKLADY MECHANIZACE

Praktická cvičení - září 2009

21.9.2009

Zahraniční praxe v září skončila

V průběhu uplynulých 14ti dnů měli možnost návštěvníci našich stránek sledovat podrobný program posledního cyklu zahraniční praxe našich žáků ve Vogtlandu. V pátek večer proběhlo slavnostní předávání certifikátů, krátký společenský večer a ráno se vyraztilo k domovu. Poděkování za celou realizaci patří zejména vedoucí učitelce praxe paní Daně Svobodové a našim externím spolupracovníkům Zdence Hanákové a Petře Štechové.


Konec praxe na Riedelhofu

ZAHRANIČNÍ PRAXE ŽÁKŮ ŠKOLY – FOTOGALERIE

21.9.2009

Poslední aktivní den na Riedelhofu

Poslední den praktikantů na Riedelhofu (pátek 18. září) proběhl spíše jako zábava. Dopoledne si pět odvážlivců užilo adrenalin v lanovém centru, odpoledne už se začínalo balit, uklízet a připravovat večerní předávání certifikátů a grilování.

Závěrečný den při praxi na Riedelhofu

21.9.2009

Exkurze – CHOVATELSKÝ DEN – MALÝ HLAVÁKOV 2009

V pátek 18. 9. se žáci 2. a 3. ročníku zastavili v Žalmanově a prohlédli si kogenerační jednotku firmy MAEN. Skládkový plyn slouží jako palivo pro spalovací motor spojený s generátorem elektreické energie. Plyn se přivádí potrubím ze skládky vzdálené cca 1,5 km. Zástupce firmy, pan Romaňák, vysvětlil žákům princip činnosti a obsluhy celého zařízení,které je umístěno v kovových kontejnerech. Na obsluze tohoto zařízení se také podílí náš bývalý absolvent Václav Král. Výkon dodávaný do sítě je cca 80–100 kW.

Ze Žalmanova žáci odjeli do Malého Hlavákova, kde byla připravena skromná výstava zemědělské techniky. Program pokračoval předváděním skotu (plemeno Hereford) s odborným výkladem. Na závěr byla ukázka výcviku koní ve skoku přes překážky (pan Kočík). Kromě uvedených akcí asi žáky nejvíce zaujal vydatný guláš, který byl spolu s dalším občerstvením pro návštěvníky akce připraven. Žáci snad byli s exkurzí spokojeni. Největší spokojenost byla zřejmě z výher v tombole (atraktivní ceny – např. brambory, obilí, brikety a pod.)

Exkurze - Chovatelský den 2009

Další listy: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301-305 306-310 311-315 316-320 321-325 326-330 331-335 336-340 341-345 346-350 351-355 356-360 361-365 366-370 371-375 376-380 381-385 386-390 391-395 396-400 401-405 406-410 411-415 416-420 421-425 426-430 431-435 436-440 441-445 446-450 451-455 456-460 461-465 466-470 471-475 476-480 481-485 486-490 491-495 496-500 501-505 506-510 511-515 516-520 521-525 526-530 531-535 536-540 541-545 546-550 551-555 556-560 561-565 566-570 571-575 576-580 581-585 586-590 591-595 596-600 601-605 606-610 611-615 616-620 621-625 626-630 631-635 636-640 641-645 646-650 651-655 656-660 661-665 666-670 671-675 676-680 681-685 686-690 691-695 696-700 701-705 706-710 711-715 716-720 721-725 726-730 731-733