Novinky


Přehled toho nejaktuálnějšího:

14.9.2009

V rámci praxe se konala přednáška AOPK ČR – střediska Karlovy Vary

Deštivé a studené dopoledne využili praktikanti na Riedelhofu k vyslechnutí přednášky o možných dotacích v oblasti ochrany přírody v České republice a mohli si tak porovnat rozdíly v obou zemích. Kromě dotačních titulů měli možnost vidět pomocí prezentace konkrétní příklad a to ochranu užovky stromové ve Stráži nad Ohří. Tento příklad byl pro ně zajímavý, protože ve Stráži nad Ohří vykonávají učební a individuální praxe a oblast výskytu užovky je pro ně známá. Za přednášky patří dík pracovníkům Agentury ochrany přírody a krajiny v Karlových Varech.

Riedelhof - přednáška AOPK ČR

14.9.2009

Poznávání krajiny kolem Riedelhofu

Nedělní odpoledne využili praktikanti z Riedelhofu k vycházce do blízkého Erlbachu. Po cestě se seznamovali s historií i současností kraje, v muzeu si prohlédli výrobu hudebních nástrojů, tehdejší zařízení obytných domků a další sbírky, na náměstí v Erlbachu viděli kašnu se znaky partnerských měst (Erlbach, Luby) a poslední zastávka byla v jezdecké stáji.

Exkurze - praxe na Riedelhofu

13.9.2009

Exkurze na farmě

Praktikanti na Riedelhofu nezaháleli ani o víkendu a navštívili podnik s chovem skotu a koní plemene quarter horse. Kromě zvířat si prohlédli také vybavení farmy a nově postavenou stáj pro masný skot.

Praxe na Riedelhofu - exkurze

11.9.2009

Odborné přednášky při zahraniční praxi

11. září vyslechli praktikanti na Riedelhofu přednášky na téma zemědělství ve Vogtlandu a dotační tituly v zemědělství v Německu. Přednášejícími byla ředitelka Zemědělského úřadu v Plauen se svým spolupracovníkem. V průběhu přednášek zodpovídali oba řadu dotazů.

Přednáška - Riedelhof - dotace

10.9.2009

Praktická cvičení běží naplno

Již od začátku školního roku probíhají praktická cvičení. Žáci hodnotili pokus a výnosy při pěstování brambor.

Praktické cvičení - hodnocení pokusu, výnosová zkouška

Další listy: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301-305 306-310 311-315 316-320 321-325 326-330 331-335 336-340 341-345 346-350 351-355 356-360 361-365 366-370 371-375 376-380 381-385 386-390 391-395 396-400 401-405 406-410 411-415 416-420 421-425 426-430 431-435 436-440 441-445 446-450 451-455 456-460 461-465 466-470 471-475 476-480 481-485 486-490 491-495 496-500 501-505 506-510 511-515 516-520 521-525 526-530 531-535 536-540 541-545 546-550 551-555 556-560 561-565 566-570 571-575 576-580 581-585 586-590 591-595 596-600 601-605 606-610 611-615 616-620 621-625 626-630 631-635 636-640 641-645 646-650 651-655 656-660 661-665 666-670 671-675 676-680 681-685 686-690 691-695 696-700 701-705 706-710 711-715 716-720 721-725 726-730 731-733