Novinky


Přehled toho nejaktuálnějšího:

25.9.2016

Žáci 2. a 3. ročníku navštívili Chovatelský den VLS s.p. v Malém Hlavákově

2. a 3. ročník - Chovatleský den 2016

25.9.2016

Žáci 3. ročníku ve zkušební stanici ÚKZÚZ Krásné Údolí

Krásné Údolí - září 2016

18.9.2016

SZeŠ Dalovice – Centrum odborné přípravy

Ministerstvo zemědělství ve své Koncepci vzdělávání definuje podporu vytvoření Center odborné přípravy (dále jen COP). Účelem podpory COP je zvýšení kvality odborného vzdělávání tj. seznámení žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s rezortními obory vzdělání (zemědělství, lesnictví, zahradnictví, vinařství, veterinářství, potravinářství a rybářství) s nejnovějšími technologiemi a mechanizačními prostředky.

COP, tj. střední školy a vyšší odborné školy s výše uvedenými obory vzdělání, byly vybrány výběrovou Komisí na národní úrovni na základě výběrových kritérií (nominace škol jednotlivými kraji, počty žáků a studentů v oborech požadovaných na trhu práce, zázemí pro odborný výcvik, výuka oborů s nadregionálním přesahem např. rybářství, vinařství, potravinářství, a poskytování dalšího vzdělávání).

Podpora bude poskytována na modernizaci a vybavení COP učebními pomůckami, které umožní žákům a studentům osvojit si základní odborné dovednosti nezbytné pro výkon budoucího povolání. Celková výše podpory v roce 2016 činí 50 mil Kč.

Pro SZeŠ Dalovice je v letošním roce připravena finanční podpora ve výši 1,6 mil. Kč.

COP

23.8.2016

Skončila druhá část prázdninových žákovkých projektů ve školní zahradě

1. Programy ochrany biodiversity – Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin

Cílem projektu je vyhledání dalších zdrojů diaspor ve volné přírodě, biomonitoring vegetace s typickými travinnými společenstvy a management zdrojových ploch na botanické zahradě.

Logo EC Meluzína - Karlovarský kraj

2. Management registrovaného významného krajinného prvku v roce 2016

Ve sbírce květeny Karlovarska bude provedeno zapěstování dalších rostlin s cílem dále doplnit sbírku o důležité druhy. Bude provedena úprava teritoria biotopu skokana zeleného Rana esculenta a užovky obojkové Natrix natrix a následovat bude bezpečnostní řez dřevin uvnitř zahrady, doplnění rašeliny pro biotopy acidofytů.

logo Prázdninové projekty

24.7.2016

I během prázdnin se ve školní zahradě realizují rozvojové projekty

1. Programy ochrany biodiversity – Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin

Cílem projektu je vyhledání dalších zdrojů diaspor ve volné přírodě, biomonitoring vegetace s typickými travinnými společenstvy a management zdrojových ploch na botanické zahradě.

2. Oprava terénního zařízení pro environmentální osvětu v botanické zahradě v Dalovicích

Základním cílem projektu je obnovit vybavení botanické zahrady pro další témata vhodná k ekologické výchově vztažené k ochraně přírody a krajiny Karlovarského kraje. Dále je cílem projektu ošetřit a prodloužit životnost dříve vybudovaných zařízení pro ekologickou výchovu.

Logo EC Meluzína - Karlovarský kraj

3. Management registrovaného významného krajinného prvku v roce 2016

Ve sbírce květeny Karlovarska bude provedeno zapěstování dalších rostlin s cílem dále doplnit sbírku o důležité druhy. Bude provedena úprava teritoria biotopu skokana zeleného Rana esculenta a užovky obojkové Natrix natrix a následovat bude bezpečnostní řez dřevin uvnitř zahrady, doplnění rašeliny pro biotopy acidofytů.

logo Prázdninové projekty

Další listy: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301-305 306-310 311-315 316-320 321-325 326-330 331-335 336-340 341-345 346-350 351-355 356-360 361-365 366-370 371-375 376-380 381-385 386-390 391-395 396-400 401-405 406-410 411-415 416-420 421-425 426-430 431-435 436-440 441-445 446-450 451-455 456-460 461-465 466-470 471-475 476-480 481-485 486-490 491-495 496-500 501-505 506-510 511-515 516-520 521-525 526-530 531-535 536-540 541-545 546-550 551-555 556-560 561-565 566-570 571-575 576-580 581-585 586-590 591-595 596-600 601-605 606-610 611-615 616-620 621-625 626-630 631-635 636-640 641-645 646-650 651-655 656-660 661-665 666-670 671-675 676-680 681-685 686-690 691-695 696-700 701-705 706-710 711-715 716-720 721-725 726-730 731-733