Novinky


Přehled toho nejaktuálnějšího:

25.9.2016

Žáci 3. ročníku ve zkušební stanici ÚKZÚZ Krásné Údolí

Krásné Údolí - září 2016

18.9.2016

SZeŠ Dalovice – Centrum odborné přípravy

Ministerstvo zemědělství ve své Koncepci vzdělávání definuje podporu vytvoření Center odborné přípravy (dále jen COP). Účelem podpory COP je zvýšení kvality odborného vzdělávání tj. seznámení žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s rezortními obory vzdělání (zemědělství, lesnictví, zahradnictví, vinařství, veterinářství, potravinářství a rybářství) s nejnovějšími technologiemi a mechanizačními prostředky.

COP, tj. střední školy a vyšší odborné školy s výše uvedenými obory vzdělání, byly vybrány výběrovou Komisí na národní úrovni na základě výběrových kritérií (nominace škol jednotlivými kraji, počty žáků a studentů v oborech požadovaných na trhu práce, zázemí pro odborný výcvik, výuka oborů s nadregionálním přesahem např. rybářství, vinařství, potravinářství, a poskytování dalšího vzdělávání).

Podpora bude poskytována na modernizaci a vybavení COP učebními pomůckami, které umožní žákům a studentům osvojit si základní odborné dovednosti nezbytné pro výkon budoucího povolání. Celková výše podpory v roce 2016 činí 50 mil Kč.

Pro SZeŠ Dalovice je v letošním roce připravena finanční podpora ve výši 1,6 mil. Kč.

COP

23.8.2016

Skončila druhá část prázdninových žákovkých projektů ve školní zahradě

1. Programy ochrany biodiversity – Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin

Cílem projektu je vyhledání dalších zdrojů diaspor ve volné přírodě, biomonitoring vegetace s typickými travinnými společenstvy a management zdrojových ploch na botanické zahradě.

Logo EC Meluzína - Karlovarský kraj

2. Management registrovaného významného krajinného prvku v roce 2016

Ve sbírce květeny Karlovarska bude provedeno zapěstování dalších rostlin s cílem dále doplnit sbírku o důležité druhy. Bude provedena úprava teritoria biotopu skokana zeleného Rana esculenta a užovky obojkové Natrix natrix a následovat bude bezpečnostní řez dřevin uvnitř zahrady, doplnění rašeliny pro biotopy acidofytů.

logo Prázdninové projekty

24.7.2016

I během prázdnin se ve školní zahradě realizují rozvojové projekty

1. Programy ochrany biodiversity – Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin

Cílem projektu je vyhledání dalších zdrojů diaspor ve volné přírodě, biomonitoring vegetace s typickými travinnými společenstvy a management zdrojových ploch na botanické zahradě.

2. Oprava terénního zařízení pro environmentální osvětu v botanické zahradě v Dalovicích

Základním cílem projektu je obnovit vybavení botanické zahrady pro další témata vhodná k ekologické výchově vztažené k ochraně přírody a krajiny Karlovarského kraje. Dále je cílem projektu ošetřit a prodloužit životnost dříve vybudovaných zařízení pro ekologickou výchovu.

Logo EC Meluzína - Karlovarský kraj

3. Management registrovaného významného krajinného prvku v roce 2016

Ve sbírce květeny Karlovarska bude provedeno zapěstování dalších rostlin s cílem dále doplnit sbírku o důležité druhy. Bude provedena úprava teritoria biotopu skokana zeleného Rana esculenta a užovky obojkové Natrix natrix a následovat bude bezpečnostní řez dřevin uvnitř zahrady, doplnění rašeliny pro biotopy acidofytů.

logo Prázdninové projekty

11.7.2016

Žáci 3. ročníku absolvují letní praxi na farmách

Letní praxe žáků 3. ročníku

Další listy: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301-305 306-310 311-315 316-320 321-325 326-330 331-335 336-340 341-345 346-350 351-355 356-360 361-365 366-370 371-375 376-380 381-385 386-390 391-395 396-400 401-405 406-410 411-415 416-420 421-425 426-430 431-435 436-440 441-445 446-450 451-455 456-460 461-465 466-470 471-475 476-480 481-485 486-490 491-495 496-500 501-505 506-510 511-515 516-520 521-525 526-530 531-535 536-540 541-545 546-550 551-555 556-560 561-565 566-570 571-575 576-580 581-585 586-590 591-595 596-600 601-605 606-610 611-615 616-620 621-625 626-630 631-635 636-640 641-645 646-650 651-655 656-660 661-665 666-670 671-675 676-680 681-685 686-690 691-695 696-700 701-705 706-710 711-715 716-720 721-725 726-730 731-732