Pokus ve Vintířově

Pokus ve Vintířově

Další fotografie: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-31
Náhled: Místní fauna
Náhled: Orba pod kukuřici
Náhled: Stav ozimého tritikále - květen 2008
Náhled: Metrová parcelka při výnosové zkoušce
Náhled: Porost tritikale - červen 2008
Další fotografie: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-31