Formy a místa praktické výuky


Učební praxe

probíhají ve školním závodě – STATKU BOR ZEOS, spol. s r.o., na farmách VLS s.p. – divize Karlovy Vary, na farmách Sokolovské uhelná a.s. Většina výuky učební praxe v chovu zvířat probíhá ve školním závodě – STATKU BOR ZEOS, spol. s r.o., výuka praxe v rostlinné výrobě a mechanizaci na školním hospodářství.

Praxe v Boru Praxe v Boru

Individuální praxe

absolvovují žáci 1.ročníku na školní botanické zahradě, žáci 2. ročníku ve Správě lázeňských parků a na farmě – STATEK BOR ZEOS, spol. s r.o.. Ve 3. ročníku probíhají praxe na farmě – STATEK BOR ZEOS, spol. s r.o. a DDM Karlovy Vary – MINIZOO Stará Role, jeden týden zpravidla absolvují na chmelnicích v okolí Kounova a ve 4.ročníku pak na Kozí farmě v Žalmanově. Letní prázdninová praxeLetní prázdninové praxe

Mezi třetím a čtvrtým ročníkem probíhá praxe na farmách v Karlovarském kraji, podniky si žáci vybírají sami nebo jsou jim na požádání doporučeny.

Riedelhof - práce pro LPV a farmy Riedelhof - práce pro LPV a farmy

Prázdninová praxe žáků 3. ročníku

tisk, přečteno 4925x