Spolupráce s UZEI Praha


Od roku 2005 SZeŠ spolupracuje s pracovištěm Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Škola navázala v roce 2008 kontakt se státním poradcem – metodikem, který zpracovává informace z regionu pro potřeby výzkumných ústavů a ministerstva zemědělství. Podílí se také na odborných akcích pořádaných školou pro zemědělskou veřejnost.

Více na www: ÚZEI Praha

tisk, přečteno 2456x