Poradenství


Několik učitelů školy se podílí na poradenství odborné veřejnosti z oblasti zemědělství, životního prostředí a odborného programového vybavení (semináře, projektové žádosti, dotace, systém informací, ekonomické poradenství):

loga firemV úterý 25.4.2017 se na SZeŠ uskutečnil seminář pro zemědělskou věřejnost na téma ZELENÁ NAFTA

Seminář k zelené naftě

V pátek 24.2.2017 se na SZeŠ uskutečnil seminář pro zemědělskou věřejnost na téma ZELENÁ NAFTA

Seminář ZELENÁ NAFTA 24.2.2017

Seznámení s novelou zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k vracení spotřební daně nejen zemědělcům v rostlinné výrobě, ale i živočišné výrobě, provozující rybníkářství nebo osobám provádějícím hospodaření v lese.

obrazekElektronická databáze KVĚTENA KARLOVARSKA

RC PRO-BIO Severozápad Dalovice

Spolupráce s UZEI Praha

Elektronická databáze PLANSDATA

Elektronická databáze archivních odrůd ovoce – EC Meluzína RCAB

Ochrana genofondu – záchrana ovocných odrůd (EC Meluzína RCAB)


obrazek

Zemědělská Pôdohospodárska škola (Informace o vzdělávání, poradenství a rozvoji venkova) – představujeme časopis

ÚZEI

Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) vydává pro zajištění své rozšířené koncepce v oblasti vzdělávání odborný časopis pro pedagogické a odborné pracovníky, žáky a studenty. Časopis zabezpečuje vzájemnou informovanost škol i vytváří spojnici mezi školami, rezortními a výzkumnými pracovišti.

Jednotlivé ročníky a čísla časopisů – Časopis v elektronické verzi vychází na internetových stránkách www.agronavigator.cz.(soubory PDF)tisk, přečteno 12772x