Maturitní zkoušky 2021 - AGROPODNIKÁNÍ


DŮLEŽITÉ INFORMACE K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM 2021

(ZALOŽENO 30.9.2020)
(AKTUALIZOVÁNO 23. 3. 2021)

obrazek

Přehled změn v modelu maturitní zkoušky v návaznosti na opatření obecné povahy MŠMT

V souvislosti s vývojem epidemické situace v ČR a s ohledem na distanční vzdělávání žáků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upravilo podobu maturitní zkoušky novým opatřením obecné povahy ze dne 15. 3. 2021, dříve vydaná opatření obecné povahy pozbyla platnosti. Ministerstvo vydalo také metodiku k opatření věnující se nejdůležitějším úpravám maturitní zkoušky.

Přímý vstup k informacím na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

obrazek

Maturitní kalendář 2021 – Jarní zkušební období

Přímý vstup k informacím na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

obrazek

Maturitní zkoušky na OP Dalovice se budou konat od 14. června 2021 do 18. června 2021.

obrazek

Žákovská osnova k ústní maturitní zkoušce – ČJ (soubor PDF)

obrazek

Kontaktní osoba pro maturitní zkoušky v oboru Agropodnikání – jaro 2021:
Ing. Jaromíra VAVŘINOVÁ, mobil – 734 522 644, vavrinova @ iss-cheb.cz
obrazekModel maturitní zkoušky pro rok 2021

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

obrazek

Složení profilové maturitní zkoušky (jarní i podzimní termín 2021):

Profilová část maturitní zkoušky – povinné předměty (jarní i podzimní termín 2021):

1. zkouška – pěstování rostlin a chov zvířat – ústní zkouška před zkušební komisí

2. zkouška – ekonomika a účetnictví – ústní zkouška před zkušební komisí

3. zkouška – praktická zkouška z odborných předmětů – praktická zkouška (zahrnující práci s mechanizačními prostředky při pěstování rostlin a chovu zvířat, péči o zvířata, výpočty související s provozem strojů a zařízení, výpočty krmných dávek, ekonomické výpočty apod.)

Profilová část maturitní zkoušky – nepovinné předměty (jarní i podzimní termín 2021):

1. zkouška – biologie a ekologie – ústní zkouška před zkušební komisí

2. zkouška – stroje a zařízení v zemědělství – ústní zkouška před zkušební komisí

obrazek

Seznam knih z české a světové literatury pro ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z českého jazyka a literatury (jarní i podzimní termín 2021) a Podmínky pro výběr literatury do individuálního seznamu knih z české a světové literatury (soubor PDF)

Témata pro ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z anglického jazyka – 3. část (jarní i podzimní termín 2021) (soubor PDF)

Témata pro praktickou zkoušku z odborných předmětů (jarní i podzimní termín 2021) (soubor PDF)

Témata pro ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z ekonomiky a účetnictví (jarní i podzimní termín 2021) (soubor PDF)

Témata pro ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z pěstování rostlin a chovu zvířat (jarní i podzimní termín 2021) (soubor PDF)

Témata pro nepovinnou ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí z biologie a ekologie (jarní i podzimní termín 2021) (soubor PDF)

Témata pro nepovinnou ústní zkoušku před zkušební maturitní komisí ze strojů a zařízení v zemědělství (jarní i podzimní termín 2021) (soubor PDF)

obrazek

ŽÁCI, KTEŘÍ BUDOU V JARNÍM TERMÍNU 2021 KONAT OPRAVNOU ZKOUŠKU V PROFILOVÉ ČÁSTI, PAK PRO NĚ PLATÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ROKU 2020 – PŘÍMÝ VSTUP Maturita 2020

obrazek

DALŠÍ NOVÉ INFORMACE BUDOU PRŮBĚŽNĚ DOPLŇOVÁNY.

obrazek

DALŠÍ PODROBNÉ INFORMACE K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM 2021 naleznete na internetovém portálu NOVÁ MATURITA. Ten nabízí nové informace, zkušební testy apod.

LEGISLATIVA K MATURITNÍ ZKOUŠCE

KATALOGY POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

obrazek

tisk, přečteno 267x